ไม้แดง

ไม้แดงเนื้อไม้สวยงามเรียบเนียน

ไม้แดง เป็นไม้ที่มีเนื้อแข็ง ลักษณะเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อ ๆ หรือ มีสีน้ำตาลอมแดง สีแดงจากเนื้อไม้สวยงามเรียบเนียน มีจุดดำแทรกในเนื้อไม้ เสี้ยนเป็นลูกคลื่น เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด และเป็นไม้ที่คงสภาพได้ดีเมื่อผ่านกรรมวิธีในการอบแห้ง แข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ ไม่ผุพังง่าย เลื่อยไสตกแต่งและขัดเขาได้ดี ด้วยความแข็งแรง เหนียว ทนทานของไม้แดง จึงมักนิยมใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านเรือน  ปูพื้นไม้ วงกบประตูหน้าต่าง เครื่องเรือน ไม้แดงจึงดีที่สุดสำหรับงานที่ต้องการความคงทน ไม้แดงยังทนต่อปลวก เชื้อรา และเป็นไม้ที่ต้านทานไฟในตัวด้วย

ไม้จากธรรมชาติ

ชนิดของไม้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ ในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการใช้ไม้มาตั้งแต่โบราณนั้น ชนิดของไม้ต่างๆที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์กันทั่วไปได้แก่ ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ยาง เป็นต้น แต่หลังจากสมัยหนึ่งที่รัฐบาลไทยออกกฏหมายประกาศปิดป่า ไม่ให้ทำการตัดไม้จากป่าสงวน ทำให้หลังจากนั้นไม้ที่ใช้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศพม่า ลาว มาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย ดังนั้นชื่อไม้แปลกๆที่ไม่คุ้นหูสำหรับคนไทยนั้น จึงมีการนำเข้ามาในประเทศไทยด้วย เช่น ไม้เต็งมาเลย์(บาเลา) ไม้เต็งลาว ไม้สักพม่า รวมถึงชื่อแปลกๆอื่น เช่น ไม้กาเปอร์ ไม้รีสัก ไม้ตานั่ง ไม้อลันบาตู ไม้ยูบ้า เป็นต้น ไม้สัก ประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีไม้สักที่สวยที่สุดในโลกนั่นคือ ไม้สักทอง คุณสมบัติของไม้สักทองเอง ทำให้ไม้สักทองนั้นจัดอยู่ในไม้เนื้ออ่อน ที่มีคุณประโยชน์มากมาย เช่นการนำมาทำเสาอาคาร โครงสร้างบ้านเรือน นำมาปูพื้น นำมาทำฝาบ้าน หรือนำมาทำเป็นประตูหน้าต่าง และไม้สักยังสามารถแกะสลัดได้ไง่าย จึงนิยมนำมาแกะสลักลวดลายเพื่อตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์อีด้วย ไม้เต็ง ไม้เต็งนั้นจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะกับงานก่อสร้างประเภทโครงสร้างอาคาร มีความแข็งแรงกว่าไม้สัก 1.3 เท่าตัวของไม้สัก ประเทศไทยในปัจจุบันมีการนำไม้เต็ง ซึ่งเป็นไม้เต็งมาเลย์มาขาย โดยจะมีผู้เข้าใจผิดว่าไม้เต็งมาเลย์กับไม้เต็งไทยนั้นมีความแข็งแรงเท่ากัน แต่ความเป็นจริงแล้วก็ถือว่ายังมีส่วนต่างกันที่มากอยู่ ซึ่งประโยชน์อื่นๆของไม้เต็ง เช่น การนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ครกกับสาก ก็มักจะทำด้วยไม้เต็ง ไม้แดง ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้งานภายนอกได้ เช่น มักนิยมนำมาทำเป็นพื้นระเบียง ทำฝาบ้าน ฝ้าชายคา