ไม้เปอร์เซีย

ไม้เปอร์เซีย

เนื้อไม้เปอร์เซียจัดได้ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีสีใกล้เคียงกับไม้สักมาก ทำให้ช่างไม้ชอบเอามาใช้ทดแทนไม้สักโดยการทำสีให้ใกล้เคียงกับไม้สัก ซึ่งไม้เปอร์เซียนั้นสามารถนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ดี ตัวอย่างเช่น พื้นไม้เปอร์เซีย นำไปทำเป็นไม้บัว เฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งต่างๆ นำไปทำเป็นประตุหน้าต่างก็ได้ เป็นต้น อีกทั้งไม้เปอร์เซียนั้นยังมีราคาถูกกว่าไม้สักมากทำให้ความนิยมในการนำไม้เปอร์เซียมาใช้แทนไม้สักเพิ่มขึ้น  ดังที่เราเห็นได้ว่าไม้เปอร์เซียนั้นจะอยู่ในกลุ่มที่ผู้ขายไม้นำเสนอไว้เป็นอันดับต้นๆ ไม้เปอร์เซียก็ยังมีข้อเสียเหมือนไม้เนื้ออ่อนทั่วไป คือ ไม่ทนต่อปลวก และคุณสมบัติในการยึดหดตัวของเนื้อไม้ที่มีมากกว่าไม้เนื้อแข็ง ทำให้ไม้เปอร์เซียต้องปรับปรุงคุณสมบัติไม้อีกมาก ทั้งการอาบน้ำยาเพื่อป้องกันปลวก การอบไม้เพื่อกำจัดความชื้นเพื่อลดการหดและขยายตัวของเนื้อไม้ เป็นต้น