ไม้เนื้ออ่อน

ไม้เนื้ออ่อน

ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ประเภทที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งทั่วไป อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการขยายตัวหดตัวมากกว่าไม้เนื้อแข็ง ตัวอย่างของไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อน โครงสร้างของไม้สักไม่แข็งแรงเท่ากับไม้เนื้อแข็งแต่ก็มีความทนทานเพียงพอที่จะสามารถใช้งานทดแทนกับไม้เนื้อแข็งได้ ไม้สักยังมีข้อดีก็คือ ทนต่อปลวกแมลง และยังมีคุณสมบัติการยืดหดตัวน้อย ไม้ยาง เป็นไม้เนื้ออ่อนที่เหมาะกับการใช้งานภายในตัวอาคาร มีข้อดีคือ มีราคาถูก หาได้ง่าย มีข้อเสียคือ ต้องระวังในเรื่องปลวกและความชื้นระหว่างการใช้งาน ไม้สนต่างประเทศจัดได้ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนมาก เพราะเติบโตขึ้นจากเมืองหนาว มีข้อเสียก็คือ ไม้สนจากต่างประเทศนี้ปลวกจะชอบขึ้น และไม้สนนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศของประเทศไทย จะเหมาะกับการใช้งานภายในพื้นที่ที่มีความชื้นน้อยเท่านั้น

Red Meranti

ลักษณะของไม้ สยาแดง ไม้สยาแดง Red Meranti ชนิด ของไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนมีความทนทานพอสมควร การดูแลรักษาไม่ควรอยู่ในที่ชื้น ลักษณะการใช้งาน  ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ – เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอียด การนำไปใช้งานเหมาะสำหรับนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง และโครงสร้างภายใน ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอีย