ไม้สัก

ประตูไม้สัก

ประตูไม้สักคุณภาพสูงลวดลายธรรมชาติงดงาม ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณภาพสูง เนื้อไม้มีสีสันและลวดลายธรรมชาติงดงาม เมื่อเรานำมาทำเป็นประตู ประตูไม้สักจึงมี ลวดลายสวยงาม เนื้อไม้สักจะเป็นสีน้ำตาลทอง มีลวดลายสีดำ เนื้อไม้ของไม้สักค่อนข้างที่จะละเอียด และแข็งแรง  ไม้สักสามารถต้านทานต่อปลวก เชื้อรา เห็ดต่าง ๆ ทนต่อกรด ไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม ตลอดทั้งทนทานต่อลมฟ้าอากาศที่จะทำลายเนื้อไม้ เนื้อไม้ไม่ยืดไม่หด จึงนิยมนำมาใช้งานเป็นประตูบานหลัก ๆ ของบ้าน  เพราะแข็งแรงทนทานและได้อวดลวดลายสวยงาม

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

โดยคุณสมบัติทางธรรมชาติของไม้สักเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทองจนถึงสีน้ำตาลแก่เนื้อไม้มีเสี้ยนตรง มีความแข็งปานกลาง สามารถแกะสลักหรือแปรรูปได้ง่าย เนื่องจากไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรงทนทานสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อปลวกมอดราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลวดลายที่สวยงามของไม้สักนั้นทำให้เหมาะแก่การนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นต้องขายแต่ตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนั้นถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการขายสูง ตัวอย่างแบรนด์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในประเทศไทยได้แก่ PLATO ซึ่งกลยุทธ์การขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนนี้จะอยู่ที่ดีไซน์ที่ทันสมัยและคลาสสิกมากขึ้นและประยุกต์ไม้สักเข้ากับวัสดุอื่นๆ ให้มากขึ้นเช่น พวกโลหะหรือสแตนเลสต่างๆ ซึ่งนอกจากขายในประเทศไทยแล้ว แบรนด์ PLATO นั้นก็ยังเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศได้ดี เช่น ตลาดของทางสหรัฐอเมริกา  โดยปัญหาเกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนี้ก็คือ การที่ประเทศไทยขาดไม้ต้องไปสัมปทานไม้สักจากประเทศพม่าซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดี เพราะไม้สักจากประเทศพม่านั้นก็มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าไม้สักไทย

ไม้สักสวนป่า

ปัญหาของไม้สักสวนป่าได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการรณรงค์ให้ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งทางกระทรวงได้สนับสนุนให้ปลูก ซึ่งก็มีประชาชนนิยมปลูกกันมากเข้าโดยเฉพาะไม้สักเพราะถือว่าเป็นไม้ราคาสูงปลูกแล้วไม่ขาดทุนแน่นอน แต่เมื่อต้องการขายกลับมีกฏหมายข้อหนึ่งระบุว่า “อนุญาต ให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน ไม้ปาร์เก้ โดยใช้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปจากสวนป่าที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ ชนิดไม้ดังนี้คือ ไม้ยูคาลิปตัส ยางพารา สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และตาล และ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้สักจากสวนป่าหรือไม้สักที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน เนื่องจากขัดกับนโยบายกรมป่าไม้ และอาจมีปัญหาด้านการควบคุมของเจ้าหน้าที่ และยังสำทับมาอีกว่า ให้จังหวัดปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ที่ กส 0704(2)/ว.12636 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2525 เรื่องซ้อมความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาและอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ข้อ 7 ” ซึ่งจากการไม่อณุญาติให้โรงงานแปรรูปไม้รับไม้สักจากสวนเศรษฐกิจเข้าแปรรูปนี้เองจึงทำให้เกิดปัญหากันมากขึ้น ทั้งประชาชนที่ปลูกและเจ้าของโรงงานที่คิดตั้งโรงงานเพื่อรองรับตลาดไม้สักจากสวนเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไม่ได้สนับสนุให้ถึงที่สุด จึงได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งที่ไม้สักสวนป่าเศรษฐกิจเหล่านี้สามารถนำเข้ามาแปรรูปเพื่อการตลาดได้มาก เช่น เครื่องเรือน ปาร์เก้ เป็นต้น

ไม้จากธรรมชาติ

ชนิดของไม้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ ในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการใช้ไม้มาตั้งแต่โบราณนั้น ชนิดของไม้ต่างๆที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์กันทั่วไปได้แก่ ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ยาง เป็นต้น แต่หลังจากสมัยหนึ่งที่รัฐบาลไทยออกกฏหมายประกาศปิดป่า ไม่ให้ทำการตัดไม้จากป่าสงวน ทำให้หลังจากนั้นไม้ที่ใช้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศพม่า ลาว มาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย ดังนั้นชื่อไม้แปลกๆที่ไม่คุ้นหูสำหรับคนไทยนั้น จึงมีการนำเข้ามาในประเทศไทยด้วย เช่น ไม้เต็งมาเลย์(บาเลา) ไม้เต็งลาว ไม้สักพม่า รวมถึงชื่อแปลกๆอื่น เช่น ไม้กาเปอร์ ไม้รีสัก ไม้ตานั่ง ไม้อลันบาตู ไม้ยูบ้า เป็นต้น ไม้สัก ประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีไม้สักที่สวยที่สุดในโลกนั่นคือ ไม้สักทอง คุณสมบัติของไม้สักทองเอง ทำให้ไม้สักทองนั้นจัดอยู่ในไม้เนื้ออ่อน ที่มีคุณประโยชน์มากมาย เช่นการนำมาทำเสาอาคาร โครงสร้างบ้านเรือน นำมาปูพื้น นำมาทำฝาบ้าน หรือนำมาทำเป็นประตูหน้าต่าง และไม้สักยังสามารถแกะสลัดได้ไง่าย จึงนิยมนำมาแกะสลักลวดลายเพื่อตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์อีด้วย ไม้เต็ง ไม้เต็งนั้นจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะกับงานก่อสร้างประเภทโครงสร้างอาคาร มีความแข็งแรงกว่าไม้สัก 1.3 เท่าตัวของไม้สัก ประเทศไทยในปัจจุบันมีการนำไม้เต็ง ซึ่งเป็นไม้เต็งมาเลย์มาขาย โดยจะมีผู้เข้าใจผิดว่าไม้เต็งมาเลย์กับไม้เต็งไทยนั้นมีความแข็งแรงเท่ากัน แต่ความเป็นจริงแล้วก็ถือว่ายังมีส่วนต่างกันที่มากอยู่ ซึ่งประโยชน์อื่นๆของไม้เต็ง เช่น การนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ครกกับสาก ก็มักจะทำด้วยไม้เต็ง ไม้แดง ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้งานภายนอกได้ เช่น มักนิยมนำมาทำเป็นพื้นระเบียง ทำฝาบ้าน ฝ้าชายคา

ขายไม้สัก ไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดมา

ขายไม้สัก ไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดมา ไม้สัก เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดมา ด้วยชื่อเสียงที่มีในด้านของความคงทน สวยงาม เข้ากันได้ดีกับบ้านในทุกรูปแบบ และอีกอย่างที่สำคัญก็คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สัก ก็ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามแหล่งขายไม้สัก คงเคยชินกับการที่ลูกค้าจะถามเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ว่าเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นๆ ทำมาจากไม้สักหรือไม่ ถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ แต่สำหรับบางคนที่ไม่เลือกไม้สัก นั่นอาจเพราะมีราคาที่แพงเกินไป เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้คุณค่ะ อย่างที่เรารู้ๆ กันว่าไม้ในปัจจุบันนั้นหายากขึ้น แล้วยิ่งเป็นไม้สักที่ดีๆ มีคุณภาพ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ทั้งหายากและแพงมากๆ อีกด้วย เราซึ่งขายไม้สัก มาเป็นเวลานาน รู้และเข้าใจดี เราจึงเลือกไม้จากแหล่งที่ดีที่สุด และผลิตไม้สักคุณภาพออกมา ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่ดี และราคาถูก ไปใช้กันได้อย่างสบายใจ ซึ่งถ้าหากใครสนใจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดและราคาเพิ่มเติมได้เลยทันที เรายินดีให้บริการทุกท่านค่ะ