ไม้สยาแดง

บานหน้าต่างไม้สยาแดง

ไม้สยาแดงเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานพอสมควร เนื้อไม้สยาแดงจะออกสีแดงมีเสี้ยนละเอียด ไม้สยาแดงได้รับความนิยมในการนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์  โดยเฉพาะการนำไปทำเป็นประตูหน้าต่างที่นิยมมากกว่าการนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่น ถึงแม้ไม้สยาแดงจะมีความคงทนพอสมควร  แต่เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อน ทำให้การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์หรือประตูหน้าต่างไม้สยาแดง ต้องเก็บให้อยู่ในที่แห้ง มีความชื้นไม้สูง นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไม้สยาแดงคือการที่สามารถแกะสลักตกแต่งได้ง่ายเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งไม้สยาแดงในปัจจุบันนั้นเรามักจะพบอยู่ในรูปของบานประตูหน้างต่างมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดอื่น

Red Meranti

ลักษณะของไม้ สยาแดง ไม้สยาแดง Red Meranti ชนิด ของไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนมีความทนทานพอสมควร การดูแลรักษาไม่ควรอยู่ในที่ชื้น ลักษณะการใช้งาน  ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ – เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอียด การนำไปใช้งานเหมาะสำหรับนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง และโครงสร้างภายใน ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอีย