ไม้รกฟ้า

ไม้รกฟ้า

ไม้รกฟ้า เป็นไม้เนื้อแข็งพบทั่วไปบริเวณป่าผลัดใบและป่าเต็งรัง โดยไม้รกฟ้าจะมีชื่ออื่นตามท้องถิ่นให้เรียกดังนี้ เช่น ไม้เชือก ไม้เซียก ไม้ฮกฟ้า ไม้กอง ไม้คลี้ ไม้จะลึก ไม้ชะลึก เป็นต้น โดยลักษณะทั่วไปของไม้รกฟ้านั้นเป็นไม้ที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เปลือกลำต้นนั้นจะมีสีเทาปนดำ เปลือกต้นมักมีรอยแตกเป็นร่องยาว ตามวงจรในแต่ละปีไม้รกฟ้าจะทิ้งใบในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนแล้วจะทำการผลัดใบในช่วงเดือนมิถุนายน ตามลำดับ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของไม้รกฟ้านั้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งมีสีเข้มออกเทาดำ มีลายไม้ที่ละเอียดมาก สามารถขัดซักเงาได้ดี ซึ่งนิยมใช้ไม้รกฟ้าในการตกแต่งโรงแรมสมัยใหม่ ร้านอาหาร และสปาต่างๆ

ไม้จากธรรมชาติ

ชนิดของไม้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ ในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับการใช้ไม้มาตั้งแต่โบราณนั้น ชนิดของไม้ต่างๆที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์กันทั่วไปได้แก่ ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ยาง เป็นต้น แต่หลังจากสมัยหนึ่งที่รัฐบาลไทยออกกฏหมายประกาศปิดป่า ไม่ให้ทำการตัดไม้จากป่าสงวน ทำให้หลังจากนั้นไม้ที่ใช้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศพม่า ลาว มาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย ดังนั้นชื่อไม้แปลกๆที่ไม่คุ้นหูสำหรับคนไทยนั้น จึงมีการนำเข้ามาในประเทศไทยด้วย เช่น ไม้เต็งมาเลย์(บาเลา) ไม้เต็งลาว ไม้สักพม่า รวมถึงชื่อแปลกๆอื่น เช่น ไม้กาเปอร์ ไม้รีสัก ไม้ตานั่ง ไม้อลันบาตู ไม้ยูบ้า เป็นต้น ไม้สัก ประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีไม้สักที่สวยที่สุดในโลกนั่นคือ ไม้สักทอง คุณสมบัติของไม้สักทองเอง ทำให้ไม้สักทองนั้นจัดอยู่ในไม้เนื้ออ่อน ที่มีคุณประโยชน์มากมาย เช่นการนำมาทำเสาอาคาร โครงสร้างบ้านเรือน นำมาปูพื้น นำมาทำฝาบ้าน หรือนำมาทำเป็นประตูหน้าต่าง และไม้สักยังสามารถแกะสลัดได้ไง่าย จึงนิยมนำมาแกะสลักลวดลายเพื่อตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์อีด้วย ไม้เต็ง ไม้เต็งนั้นจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะกับงานก่อสร้างประเภทโครงสร้างอาคาร มีความแข็งแรงกว่าไม้สัก 1.3 เท่าตัวของไม้สัก ประเทศไทยในปัจจุบันมีการนำไม้เต็ง ซึ่งเป็นไม้เต็งมาเลย์มาขาย โดยจะมีผู้เข้าใจผิดว่าไม้เต็งมาเลย์กับไม้เต็งไทยนั้นมีความแข็งแรงเท่ากัน แต่ความเป็นจริงแล้วก็ถือว่ายังมีส่วนต่างกันที่มากอยู่ ซึ่งประโยชน์อื่นๆของไม้เต็ง เช่น การนำมาทำเป็นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ครกกับสาก ก็มักจะทำด้วยไม้เต็ง ไม้แดง ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้งานภายนอกได้ เช่น มักนิยมนำมาทำเป็นพื้นระเบียง ทำฝาบ้าน ฝ้าชายคา