ไม้มะค่าโมง

ไม้มะค่า

ไม้มะค่าโมง สามารถเจริญได้ในป่าดิบแล้ง ไม้ชนิดนี้พบมากในประเทศไทย ลาวและเขมร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้นำเข้าไม้มะค่าจากประเทศลาวเสียส่วนใหญ่ กระพี้ไม้มะค่าจะมีสีเหลืองอ่อน ส่วนแก่นไม้จะมีสีน้ำตาลปนเหลือง หากแต่เมื่อทำการแปรรูปไม้มะค่าสีของไม้มะค่าจะเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงแดด และจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อโดนน้ำ ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาไม้มะค่าที่ถูกต้องคือ การเก็บไม้มะค่าไว้ในที่ร่ม ไม่ถูกแสง และระวังไม่ให้ไม้มะค่าเปียกน้ำ ไม้มะค่าเป็นไม้ที่มีลายไม้สวยงาม เนื้อไม้จะมีความแข็งแรง การใช้ประโยชน์จากไม้มะค่า จึงมักนิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง เมื่อเปรียบเทียบไม้มะค่ากับไม้แดง ไม้มะค่าจะมีคุณสมบัติดีกว่าในเรื่องของ การบิด การหด การขยายตัวเมื่อมีความชื้นนี้ จะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าไม้แดง สีของไม้มะค่าเมื่อเทียบกับไม้แดงแล้วจะมีสีอ่อนกว่า แต่หากเมื่อใช้ไปนานนานแล้วไม้มะค่าจะมีสีเข้มขึ้น จากสีเหลือง เป็นสีส้มแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นสีแดง จนกระทั่งหากไม่สังเกตุให้ดีก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไม้ชนิดใด ข้อดีอีกอย่างของไม้มะค่าเมื่อเปรียบเทียบกับไม้แดงคือ ไม้มะค่าจะมีคุณสมบัติในการติดกาวดีกว่าไม้แดง ไม้แดง ไม้แดงสามารถเจิญได้ในป่าดิบแล้งเช่นเดียวกับไม้มะค่า เราสามารถพบไม้แดงได้มากตามประเทศไทย ลาว พม่า เขมร ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันเรานำเข้าไม้แดงจากประเทศลาวเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม้แดงจะมีแก่นไม้เป็นสีน้ำตาลแดง มีกระพี้ไม้สีขาวออกเหลืองอ่อน ลักษณะโดยรวมของไม้แดงจะใกล้เคียงกับไม้ประดู่มาก การมองด้วยตานั้นจะแยกไม้สองชนิดนี้ได้ยาก เราจึงสามารถใช้ไม้แดงทนแทนไม้ประดู่ได้ดี การนำไม้แดงมาใช้ประโยชน์นั้นส่วนใหญ่มักนิยมนำไม้แดงมาทำเป็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง คานตง ข้อดีของการนำไม้แดงมาใช้ประโยชน์คือ ไม้แดงเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์เดียวกัน แต่ไม้แดงก็มีข้อด้อยเหมือนกันคือ เนื้อไม้ของไม้แดงจะเปลี่ยนสีเร็ว จากตอนแรกที่มีสีแดงสด แต่ภายหลังจะเปลี่ยนเป็นมีสีคล้ำขึ้นเรื่อยๆจนออกเป็นสีดำ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นั้นจะเป็นกับไม้ทุกประเภทขึ้นอยู่กับแสงจากดวงอาทิตย์และความชื้นด้วย แต่ไม้แดงจะมีการเปลี่ยนสีที่เร็วกว่าไม้ประเภทอื่น และเมื่อเปรียบเทียบไม้แดงกับไม้มะค่าและไม้สัก ไม้แดงนั้นจะมีความอ่อนไหวมากกว่า หากเมื่อเปรียบเทียบกับไม้มะค่าเรื่องคุณสมบัติการติดกาวแล้วปรากฏว่าไม้แดงนั้นจะมีคุณสมบัติการติดกาวที่ติดได้ยากกว่าไม้มะค่า เพราะไม้แดงมียางเยอะ ทำให้ติดกาวได้ยากขึ้น ไม้สัก ไม้สักสามารถเจริญได้ในป่าผลัดใบที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งพบตามที่ลาดเขาจนถึงสันเขาที่ความสูงไม่เกิน 900