หน้าต่างบ้านไม้

หน้าต่างบ้านไม้

ในปัจจุบันถึงแม้วัสดุที่ถูกผลิตและออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มากมาย แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังมองว่างานไม้นั้นมีคุณค่าทางอารมณ์และทางจิตใจ จึงยังมีความนิยมในการใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอยู่ สำหรับหน้าต่างบ้านไม้นั้นก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มาก อย่างเช่นบางบ้านที่ถึงแม้จะทำด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช้ไม้ แต่ก็นิยมให้ประตูหน้าต่างนั้นยังทำด้วยไม้อยู่ โดยเฉพาะหน้าต่างไม้นั้นก็มีความนิยมเยอะมาก ซึ่งรูปแบบของหน้าต่างไม้นั้นสามารถออกแบบได้หลากหลาย ซึ่งมีหน้าต่างบ้านไม้ประเภทที่ทำจากไม้ทั้งหมดหรือใช้ไม้เพียงบางส่วนประกอบขึ้น  ซึ่งราคาของหน้าต่างบ้านไม้นั้นก็ขึ้นอยู่กับกการออกแบบ เนื้อไม้ที่ใช้ผลิตเป็นหน้าต่างบ้านไม้ แต่สำหรับบางท่านก็นิยมที่จะซื้อหน้าต่างบ้านไม้สำเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่ง ไม้ที่นิยมนำมาทำหน้าต่างไม้ นั้นก็เป็นไม้สำหรับการก่อสร้างทั่วไป เช่น ไม้ตะเดียน ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง เป็นต้น

หน้าต่างบ้านไม้

การเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้ อาจจะพิจารณาถึงทิศทางที่ลมผ่าน เพื่อให้หน้าต่างรับอากาศเข้ามาในห้องอย่างเต็มที่ โดยปกติการเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้บนผนัง มักจะเลือกตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางผนังพอดี เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ให้ความรู้สึกสมดุลกับห้อง แต่ก็มีบ้างที่ตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้จะอยู่ในส่วนที่สูงเกินกว่าระดับสายตา เช่นหน้าต่างบ้านไม้ที่อยู่ในห้องน้ำ เหตุผลก็เพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ก็สามารถระบายอากาศได้เช่นกัน นอกจากเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้แล้ว ลักษณะของหน้าต่างบ้านไม้ที่เลือกก็สำคัญ ซึ่งแบบของหน้าต่างบ้านไม้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง,ความต้องการในการใช้งาน และเหตุผลทางด้านการออกแบบ เช่น ส่วนใหญ่จะนิยมรูปแบบหน้าต่างบ้านไม้แบบสี่เหลี่ยม แต่บางแห่งอาจจะทำหน้าต่างบ้านไม้เป็นรูปวงรี หรือวงกลม ตามรูปแบบการออกแบบบ้านที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ หรือบางห้องในบ้านที่ต้องการอากาศถ่ายเทที่ดีแต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัว ก็อาจจะเลือกรูปแบบหน้าต่างบ้านไม้แบบบานเกล็ด โดยติดตั้งให้ตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้อยู่สูงเหนือกว่าระดับสายตาก็ได้