รั้วไม้

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวบ้านดูดี

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวบ้านดูดีขึ้นนั่นก็คือรั้วไม้สวยๆที่ล้อมรอบบ้านอยู่ ซึ่งรั้วไม้สวยๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมจุดเด่นให้บ้านดูน่ามองมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำพรางข้อด้อยของตัวบ้านให้ถูกสังเกตเห็นน้อยลง ซึ่งแบบรั้วไม้สวยๆมีได้หลายชนิด ทั้งรั้วไม้สวยๆที่ทำจากไม้ระแนง,รั้วไม้สวยๆที่ก่อด้วยอิฐหรือหินธรรมชาติ ,รั้วไม้สวยๆที่เป็นม่านต้นไม้ปกคลุมให้ความสวยสบายตาและช่วยลดความแข็งกระด้างของพื้นคอนกรีตลง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแบบรั้วไม้สวยๆไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำแบบรั้วชนิดตายตัว และรั้วไม้สวยๆสามารถทำจากวัสดุชนิดใดก็ได้ เพียงแต่ว่าต้องเลือกวัสดุให้เข้ากันได้กับแบบของบ้าน ในการทำรั้วไม้สวยๆให้กับบ้าน อาจจะลองหาไอเดียจากแบบรั้วไม้สวยๆที่เคยเห็นมา ทั้งจากในหนังสือหรือแบบรั้วไม้สวยๆที่เคยเห็นมาด้วยตนเองก็ได้ จากนั้นจึงนำแบบรั้วไม้สวยๆเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบบ้านของตนเอง ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกแบบรั้วและวัสดุในการทำรั้วที่กลมกลืนกับแบบบ้าน เพราะรั้วไม้สวยๆบางแบบอาจจะเหมาะกับรูปแบบบ้านชนิดหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะกับรูปแบบบ้านชนิดอื่นก็ได้

รั้วรอบบ้านไม้

การทำรั้วนั้น รั้วประเภทหนึ่งที่นิยมทำกันนั้นได้แก่รั้วไม้ เพราะรั้วไม้นั้นให้ความสวยงามมากกว่ารั้วชนิดอื่น เช่น รั้วคอนกรีต เป็นต้น รั้วรอบบ้านไม้นั้นเนื่องจากทำด้วยไม้ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้อารมณ์และความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและมีความสวยงาม ยิ่งเป็นบ้านที่บริเวณบ้านนั้นมีการปลูกต้นไม้ จัดสวนภายในด้วยแล้ว รั้วไม้นั้นจะให้ความรู้สึกที่เข้ากับตัวบ้านเป็นอย่างดี การทำรั้วรอบบ้านนั้นไม้ที่นำมาทำรั้วนั้นควรเป็นไม้เนื้อแข็งเนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพอากาศลมฝนได้ดีกว่าไม้เนื้ออ่อน อีกทั้งไม้เนื้อแข็งนั้นก็ยังให้ความปลอดภัยแก่ตัวบ้านมากกว่าไม้เนื้ออ่อนอีกด้วย ถึงแม้ว่าไม้เนื้อแข็งนั้นจะมีราคาที่แพงกว่าไม้เนื้ออ่อน แต่ความคุ้มค่าในการใช้งานและความคงทนของไม้เนื้อแข็งนั้นก็ถือว่ามีมากกว่าไม้เนื้ออ่อน ในเรื่องของการทำรั้วก็มีข้อควรระวังว่า การทำรั้วนั้นรั้วต้องไม่สูงเกิน 3 เมตรจากระดับพื้นถนน มิฉะนั้นจะเป็นการผิดกฏหมายได้