บันไดไม้

การติดตั้งบันไดไม้

การติดตั้งบันไดไม้ในปัจจุบันดูเหมือนจะมีความง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนมาก อาจเป็นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมา นอกจากนี้ไม้สังเคราะห์สำหรับใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติอย่างเช่น ไม้บันได้เฌอร่า ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนไม้ธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติที่มีความทนทานกว่าไม้ธรรมดาและมีความหนาถึง 35 มิลลิเมตรทำให้ทนทานต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย ทำให้การติดตั้งบันไดไม้ในปัจจุบันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการติดตั้งบันไดไม้ในปัจจุบันนั้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นเพื่อพัฒนาขึ้นสำหรับบันไดโดยเฉพาะ เช่น ราวบันไดสำเร็จรูป ซึ่งทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายขึ้นไปอีก นอกจากนี้นั้นการติดตั้งบันไดไม้ยังทำให้ตัวบ้านมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ให้อารมณ์และความอบอุ่นเนื่องจากสีของเนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี

รูปแบบลูกตั้งลูกนอนบันได

บันไดตามปกติต้องมีความรู้ในการสร้างมารองรับ เพราะช่วงการเก้าเท้าขึ้นลงของมนุษย์นั้นต้องการความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับจังหวะการก้าวเท้า ไม่ใช่ว่าการสร้างบันไดต้องการความสูงความกว้างของลูกตั้งลูกนอนเท่าไรก็ได้ ซึ่งในการคำนวณขนาดของลูกตั้งลูกนอนบันไดก็มีสูตรในการคิดต่างๆ เช่น – 2R + T = 600 mm. – 2R + T = 625 mm. – R + T = 450 mm. หมายเหตุ R คือ Riser แปลว่า ลูกตั้งบันได และ T คือ Tread แปลว่า ลูกนอนบันได นอกจากนี้แล้วตามกฏหมายบ้านพักอาศัยได้กำหนดออกมาว่า ขนาดของลูกนอนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และขนาดของลูกตั้งไม้เกิน 20 เซนติเมตร แต่ก็ไม่ควรใช้ตามขนาดตามที่มาตรฐานกฏหมายกำหนดนี้ไปเลย เพราะถึอว่าขนาดของลูกตั้งลูกนอนที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่มาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น ซึ่งเจ้าของบ้านก็ควรสังเกตุว่าขนาดของบันไดเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะหากบันไดมีขนาดไม่มาตรฐานแล้วก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินขึ้นลงบันไดได้ ดังนั้นต่อให้ที่บ้านมีบันไดไม้สักดีดี แต่ขนาดรูปแบบลูกตั้งบันไดไม้สักผิดไปก็อาจจะทำให้ต้องสร้างใหม่ได้เช่นกัน