ไม้ปุ่มมะค่า

ไม้ปุ่มมะค่า

ไม้ปุ่มมะค่าก็เป็นไม้มะค่าที่มีลักษณะตันตัน ไม้เหมือนไม้มะค่าแปรรูปอื่นที่ไว้ใช้สำหรับงานก่อสร้าง แต่ไม้ปุ่มมะค่านี้จะเหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์มากกว่า ซึ่งไม้ปุ่มมะค่านั้นมีราคาแพง ยิ่งเฉพาะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความประณีตมาก ราคาของงานยิ่งสูงขึ้นไปอีก โดยไม้ปุ่มมะค่านี้สามารถทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้าง หน้าตัดของไม้ปุ่มมะค่าเองว่ามีเนื้อไม้แค่ไหน โดยเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถผลิตได้ก็ได้แก่ โต๊ะ แจกัน รูปแกะสลัก กล่อง เป็นต้น ซึ่งไม้ปุ่มมะค่านี้นิยมแกะสลักกันเพื่อให้เนื้องานออกมาดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของไม้มะค่าเองก็เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความทนทานตามธรรมชาติอยู่แล้ว ทำให้งานที่ออกมาก็มีความแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกัน