ไม้ไผ่วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง รวมทั้งสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ได้ด้วย ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทนี้เมื่อนำมาผลิตกระบวนการที่ถูกต้องแล้ว จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความสวยงาม และความแข็งแรงทนทาน และยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์ส่วนตัวด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้ไผ่ มีหลายรูปแบบ ทั้ง โต๊ะ,เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ในการตกแต่งต่างๆ ไม้ไผ่ชนิดที่สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้นั้น จะต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรง ลำต้นตรง ไม่มีตำหนิรวมทั้งไม่มีมอดและแมลงต่างๆอยู่ภายในไม้ไผ่อีกด้วย

ก่อนที่จะนำไม้ไผ่มาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะต้องมีการนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำ เพื่อทำลายสารจำพวกแป้ง และน้ำตาลในเนื้อไม้ออกไป เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปลอดจากปัญหามอดและแมลงรบกวน นอกจากนี้ยังมีการนำไม้ไผ่ไปอาบน้ำยา เพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ที่มีความทนทานมากขึ้น เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่ จะต้องมีการออกแบบที่ดี และมีการผลิตด้วยขั้นตอนที่ประณีต ซึ่งจะทำให้ได้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดนี้ไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.