ไม้เนื้อแข็งนั้นก็มีหลายชนิด

ไม้เนื้อแข็ง

ไม้เนื้อแข็งนั้นก็มีหลายชนิด ได้แก่ ไม้แดงเป็นไม้ที่มีความแข็งมากอีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีราคาแพงหาได้ไม่ง่ายเหมือนไม้เต็ง แต่ข้อเสียของไม้แดงก็ได้แก่คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการหดตัวซึ่งไม้แดงนั้นสามารถหดตัวขยายตัวได้สูงสุดในบรรดาไม้เนื้อแข็งด้วยกัน ดังนั้นก่อนนำมาใช้งานนั้นไม้แดงต้องผ่านการอบเป็นอย่างดีเสียก่อน ไม้เต็งนั้นมีความแข็งแรงรองจากไม้แดงแต่ก็หาซื้อง่ายและยังมีราคาไม่แพง ไม้มะค่า ไม้มะค่านั้นเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง และมีราคาแพง ซึ่งระหว่างการก่อสร้างนั้นไม้มะค่าไม่สามารถโดนน้ำได้ เพราะถ้าหากโดนน้ำแล้วเนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเป็นปื้นๆ ซึ่งข้อดีของไม้มะค่าก็ตรงมีลายไม้ที่มีความสวยงาม ไม้ประดู่ ไม้ประดู่นั้นมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับไม้แดงแต่มีข้อดีก็คือมีคุณสมบัติในเรื่องความยืดหดที่น้อยกว่าไม้แดง แต่เนื่องจากไม้ประดู่นั้นบางครั้งจะมีสีออกเป็นจ้ำๆ ทำให้ดูไม่น่าใช้งานเท่าไม้แดง ไม้ตะเคียน ซึ่งไม้ตะเคียนที่นิยมคือไม้ตะเคียนทองเพราะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างและเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีราคาถูดอีกด้วย แต่ไม้ตะเคียนนั้นมีปัญหาก็คือเป็นไม้หายาก และการพิสูจน์เอกลัษณ์ก็ทำได้ยากเช่นกัน

Related posts: