ไม้เนื้ออ่อน

ไม้เนื้ออ่อน

ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ประเภทที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งทั่วไป อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการขยายตัวหดตัวมากกว่าไม้เนื้อแข็ง ตัวอย่างของไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อน โครงสร้างของไม้สักไม่แข็งแรงเท่ากับไม้เนื้อแข็งแต่ก็มีความทนทานเพียงพอที่จะสามารถใช้งานทดแทนกับไม้เนื้อแข็งได้ ไม้สักยังมีข้อดีก็คือ ทนต่อปลวกแมลง และยังมีคุณสมบัติการยืดหดตัวน้อย

ไม้ยาง เป็นไม้เนื้ออ่อนที่เหมาะกับการใช้งานภายในตัวอาคาร มีข้อดีคือ มีราคาถูก หาได้ง่าย มีข้อเสียคือ ต้องระวังในเรื่องปลวกและความชื้นระหว่างการใช้งาน ไม้สนต่างประเทศจัดได้ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนมาก เพราะเติบโตขึ้นจากเมืองหนาว มีข้อเสียก็คือ ไม้สนจากต่างประเทศนี้ปลวกจะชอบขึ้น และไม้สนนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศของประเทศไทย จะเหมาะกับการใช้งานภายในพื้นที่ที่มีความชื้นน้อยเท่านั้น

Related posts:

ราคาไม้ระแนงคอนวูด
ไม้บัวพื้นเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้
ไม้ปุ่มมะค่า
ไม้ฝาคอนวูดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากไม้คอนวูด
ไม้ระแนงไวนิล ทนทาน ทนแดดและความร้อน
ไม้เฌอร่าผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่มีคุณภาพ
ยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาทำเป็นไม้ระแนงได้ดี
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวบ้านดูดี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.