ไม้เฌอร่า คุณสมบัติต่างๆที่ดีกว่าไม้จริง

ไม้เฌอร่า

ไม้เฌอร่า เป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ทำมาจากปูนซีเมนต์ผสมกับเส้นใยธรรมชาติหรือเซลลูโลส ปัจจุบันความนิยมในการใช้ไม้เฌอร่ามีมากขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติต่างๆที่ดีกว่าไม้จริง เช่น ไม่ดูดซึมน้ำไว้ในตัวทำให้ไม่มีปัญหาไม้เฌอร่าบิดตัว หรือผุกร่อนง่าย,เนื่องจากไม่ใช่ไม้จริงๆดังนั้นจึงไม่มีปลวกหรือมอดมารบกวนแน่นอน ไม้เฌอร่าที่ขายกันอยู่ทั่วไปจะมีราคาอยู่ที่ลูกบาศก์ฟุตละหกร้อยหรือเจ็ดร้อยบาท  หรือหากคิดเป็นตารางเมตร ไม้เฌอร่าก็จะมีราคาประมาณสองถึงสามร้อยบาทต่อตารางเมตร โดยที่ไม้เฌอร่าอาจจะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่สีของไม้เฌอร่าด้วย ซึ่งอาจจะสอบถามรายละเอียดของไม้เฌอร่าและราคาได้ที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างใกล้ๆบ้าน ทั้งนี้ไม้เฌอร่าที่ขายกันอยู่อาจมีราคาไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก แต่อาจจะแตกต่างกันที่ค่าขนส่งและค่าบริการของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและด้วยความที่ไม้เฌอร่ามีน้ำหนักเบาและสามารถติดตั้งได้ง่าย ดังนั้นการใช้ไม้เฌอร่าจะประหยัดราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าจ้างช่างที่จะมาติดตั้งด้วย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.