ไม้อัด(Ply Wood)

ไม้อัด ได้จากการรวมไม้หลาย ๆ ชนิดหรือไม้ชนิดเดียวกัน โดยการตัดท่อนซุงให้มีขนาดและความยาวตามที่ต้องการ นำมากลึงปอกท่อนซุงหรือฝานให้ได้แผ่นไม้เป็นแผ่นบาง ๆ ซึ่งมีความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 4 มิลลิเมตร จึงนำมาผ่านกระบวนการอัดติดกันไว้โดยใช้กาวเป็นตัวประสานและให้แต่ละแผ่นนั้นมีแนวเสี้ยนที่ฉากกัน แล้วนำไปผ่าน
กระบวนการอบแห้งในเตาที่ใช้สำหรับในการอบไม้ โดยส่วนใหญ่แล้วไม้อัดที่มีการผลิตทั่วไปจะมีขนาด กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต หนา 4,6,8, 10,15 และ 20 มิลลิเมตร

ลักษณะทั่วไปของไม้อัด
ไม้อัดมีความคงตัวไม่ยืดหรือหดและแตกง่าย อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานสูง จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้งานแทนไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาที่แพงกว่า
– สามารถตอกตะปูหรือใช้ตะปูควงขันใกล้ขอบแผ่น หรือทุกส่วนได้รอบด้านของไม้อัด
– นอกจากนี้แล้วยังสามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกต่างจากไม้จริง และไม่มีการแตกหัก อีกทั้งยังสามารถโค้งงอโดยไม่ฉีกหัก
– เป็นฉนวนในการกันความร้อนได้ดี และยังสามารถเก็บความร้อนได้ดีกว่าไม้ธรรมดา
– หากเทียบกับไม้ธรรมดาแล้ว ไม้อัดสามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราส่วนที่สูงกว่าไม้ธรรมดา
– ไม้อัดอาจมีหลายสี ตามลักษณะของเนื้อไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต เช่น ไม้อัดจากลาว จะมีสีแดงกว่าจากอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพู เหลือง และสีขาว เป็นต้น

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.