ไม้อัดหญ้าแฝก

ไม้อัดหญ้าแฝก มีส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสและลิกนิน จากหญ้าแฝก ซึ่งให้ความคล้ายคลึงกับไม้ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง โดยมีความหนาแน่นอยู่ที่750-850 กก./ลบม จึงทำให้ไม้อัดหญ้าแฝกนี้มีความแข็งแรงทนทาน และสามารถกันน้ำได้ดี อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากหญ้าแฟกประกอบกับมีลวดลายที่สวยงาม

สำหรับการนำไม้ชนิดนี้ไปใช้งานนั้น ควรทาด้วยชแล็คบนผิวไม้ก่อนตัดชิ้นงาน และจะต้องใช้เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยฉลุเท่านั้นในการตัดแผ่นไม้หรือชิ้นงาน เมื่อประกอบชิ้นงานขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วให้ทำการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายที่มีความละเอียด หลังจากนั้นจึงทาเคลือบด้วยแล็กเกอร์ หากต้องการตอกตะปูหรือใช้ตะปูเกลียว เดือยไม้ และกาว ทำการยึดเหนี่ยวไม้ก็สามารถทำได้ เหมือนดังเช่นไม้อัดทั่วไป

ปัจจุบันได้มีการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาผลิตเป็นไม้อัดเพื่อทดแทนการใช้งานจากไม้จริงเป็นจำนวนมาก นอกจากไม้อัดหญ้าแฝกแล้วยังมีไม้อัดแกลบ ไม้อัดชนิดนี้นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีสไตล์แนวอนุรักษ์ อีกทั้งไม้อัดแกลบนี้ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยไม้อัดฟางข้าว นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกัน
ไม้อัดเปลือกทุเรียนซึ่งเศษวัสดุเหล่านี้สามารถนำมาทดแทนไม้จริงได้ ทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.