ไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้จากการนำเอาเปลือกทุเรียนหรือใยมะพร้าว มาผลิตเพื่อใช้งานทดแทนไม้จากธรรมชาติ ซึ่งไม้อัดที่ทำจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวนี้ มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับไม้อัดที่ทำมาจากไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส แม้ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีแนวโน้มลดลงในการใช้ไม้อัด แต่สำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ กลับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก ที่ยังคงพบว่ามีการเจริญเติบโตอยู่ จึงส่งผลให้ไม้อัดมีแนวโน้มในการนำไปใช้งานที่สูงขึ้น

ปัจจุบันพบว่ามีการผลิตไม้อัดจากไม้ประเภทต่าง ๆ ประมาณ 48 ราย ทั่วประเทศ แต่ยังไม่มีรายใดนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตไม้อัดในเชิงพาณิชย์ มีแต่เพียงการวิจัยเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ให้มีการผลิตโดยคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งการผลิตนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับการผลิตไม้อัดทั่วไป แตกต่างกันที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ วัตถุดิบที่ใช้ได้มาจากเปลือกทุเรียนหรือกากใยมะพร้าว ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไป สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น ก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรชนิดที่ใช้ผลิตไม้อัดทั่วไปได้ เช่น เครื่องสับ เครื่องร่อน เครื่องผสม แม่พิมพ์ และเครื่องอัดร้อน เป็นต้น

สำหรับต้นทุนในการผลิตไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวอยู่ที่กิโลกรัมละ 1-2 บาท สำหรับวัตถุดิบ แต่หากต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ อาจใช้งบประมาณร่วม ๆ 6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 90 % กับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ อีก 10 % เป็นเงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนภายในกิจการ ประมาณ 63% เป็นค่าต้นทุนในการผลิตและค่าการตลาดและการขายประมาณ 37% ของเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในขั้นต้น 6 ล้านบาทนี้ สามารถผลิตไม้อัดได้ประมาณ 30,000 แผ่น/ปี จำหน่ายอยู่ที่ 170 บาท/แผ่น โดยสามารถคืนทุนภายใน 1-2 ปี

สำหรับผู้ใช้ ไม่ต้องกังวลกับคุณภาพของไม้อัดที่ได้จากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว เพราะมีคุณสมบัติไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่กับไม้อัดที่ผลิตมาจากไม้ยางพาราหรือไม้ชนิดอื่น ดังนั้นไม้อัดที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้งานในยุคปัจจุบัน

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.