ไม้สยาแดง

Red Meranti

ลักษณะของไม้ สยาแดง ไม้สยาแดง Red Meranti ชนิด ของไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนมีความทนทานพอสมควร การดูแลรักษาไม่ควรอยู่ในที่ชื้น ลักษณะการใช้งาน  ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ – เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอียด การนำไปใช้งานเหมาะสำหรับนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทำบานประตูหน้าต่าง และโครงสร้างภายใน ไม่ต้องอบแห้ง ลักษณะเนื้อไม้ เนื้อไม้ออกสีแดง เสี้ยนละเอีย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.