ไม้รั้วสมาร์ทวูด

ไม้รั้วสมาร์วูด นั้นเป็นไม้ที่ทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์ขึ้นใช้เพื่อทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติ ซึ่งให้ความรู้สึกทางการมองเห็นเหมือนไม้จริง สามารถนำไปใช้ในงานได้หลายส่วน ได้แก่ รั้วไม้ ไม้ตกแต่งผนัง ไม้บังตา ไว้ทำม่านระแนงกั้นแสง ทำเป็นระแนงไม้เลื้อย ทำเป็นคานไม้ตกแต่งได้เป็นอย่างดี ไม้รั้วสมาร์วูดนั้นจะมีขนาดเพียงขนาดเดียวเท่านั้นคือขนาด 10x400x1.2 เซนติเมตร คุณสมบัติที่ดีของไม้สมาร์ทวูดนั้นอยู่ที่ มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าไม้จริง มีความสวยงามและในกระบวนการผลิตก็ได้มีการลบมุมไม้ทั้งสองด้าน ไม้รั้วสมาร์ทวูดนั้นยังได้รับการทาสีรองพื้นมาจากโรงงานแล้วเมื่อนำมาใช้งานจริงก็สามารถทาสีทับได้เลย ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานไปได้มาก ซึ่งเมื่อทาสีแล้วนั้นก็จะเห็นลายคล้ายไม้จริงอีกด้วย

Related posts: