ไม้ระแนงชานบ้าน

ไม้ระแนงชานบ้าน

ชานบ้านหรือที่บางครั้งเรียกว่านอกชาน ก็คือส่วนที่ยื่นออกไปจากตัวบ้าน โดยไม่มีหลังคามาบังแดดบังฝนไว้ ซี่งชานบ้านในสมัยก่อนนั้นก็มักทำกันอย่างง่ายๆ เช่นการเอาก้อนหินมาปูไว้เป็นชานบ้านต่อไปจากระเบียง หรือตอกไม้อย่างง่ายๆ แต่ในปัจจุบันนั้น การทำชานบ้านที่นิยมกันนั้นก็มักเป็นการเทพื้นลาดปูนหรือไม่ก็ทำด้วยไม้ระแนงออกไปจากตัวบ้าน แต่แน่นอนว่าการเทพื้นลาดปูนลงไปนั้นจะทำให้ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยนั้นไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้พื้นปูนที่บริเวณชานบ้านนั้นดูดซับและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านด้วย แต่หากเป็นชานบ้านที่ทำด้วยไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนตามธรรมชาติแล้ว ก็จะมีข้อดีคือไม่ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน อีกทั้งยังให้บรรยากาศและอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติมากอีกด้วย โดยไม้ระแนงชานบ้านนั้นก็สามารถทำได้ไม่ว่าทั้งไม้จริงไม้เทียม แต่ไม้จริงจะดีกว่ากรณีที่ในอากาศร้อนไม้จริงจะไม่ร้อนเวลาเดินจะสบายเท้าแต่หากเป็นไม้เทียมนั้นก็จะร้อนเท้าเวลาเดินเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเลือกวัสดุชนิดใดต้องดูความเหมาะสมของตัวบ้านและพื้นที่ที่จะทำชานบ้านออกไปด้วยเช่นกัน

Related posts: