ไม้รกฟ้า

ไม้รกฟ้า

ไม้รกฟ้า เป็นไม้เนื้อแข็งพบทั่วไปบริเวณป่าผลัดใบและป่าเต็งรัง โดยไม้รกฟ้าจะมีชื่ออื่นตามท้องถิ่นให้เรียกดังนี้ เช่น ไม้เชือก ไม้เซียก ไม้ฮกฟ้า ไม้กอง ไม้คลี้ ไม้จะลึก ไม้ชะลึก เป็นต้น โดยลักษณะทั่วไปของไม้รกฟ้านั้นเป็นไม้ที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เปลือกลำต้นนั้นจะมีสีเทาปนดำ เปลือกต้นมักมีรอยแตกเป็นร่องยาว ตามวงจรในแต่ละปีไม้รกฟ้าจะทิ้งใบในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนแล้วจะทำการผลัดใบในช่วงเดือนมิถุนายน ตามลำดับ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของไม้รกฟ้านั้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งมีสีเข้มออกเทาดำ มีลายไม้ที่ละเอียดมาก สามารถขัดซักเงาได้ดี ซึ่งนิยมใช้ไม้รกฟ้าในการตกแต่งโรงแรมสมัยใหม่ ร้านอาหาร และสปาต่างๆ

Related posts: