ไม้ยูคาลิปตัส

ไม้ยูคาลิปตัสเป็นไม้ยืนต้นที่จัดเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยนั้นมีการนำเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมา  โดยโครงสร้างของต้นยูคาลิปตัสก็เป็นเช่นเดียวกับต้นไม้ชนิดอื่นที่แบ่งออกเป็นแก่นและกระพี้ โดยแก่นของต้นยูคาลิปตัสจะเกิดขึ้นเมื่อต้นยูคาลิปตัสแก่พอคือมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี การปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันได้มีโครงการปลูกต้นยูคาลิปตัสกลางคันนา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร สิ่งที่เป็นกังวลเกี่ยวกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสก็คือได้มีข่าวแพร่ออกมาว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสนั้นจะทำให้พื้นที่ปลูกนั้นแห้งแล้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปลูกเป็นบริเวณกว้างมากนั้นก็อาจทำให้แห้งแล้งจนถึงขั้นกลายเป็นทะเลทรายได้ ซึ่งได้มีข้อมูลทางการทดลองออกมาแล้วว่า ถึงแม้ต้นยูคาลิปตัสนั้นจะสามารถแสวงหาน้ำใต้ดินได้ดีกว่าพืชทั่วไปแต่เมื่อเทียบอัตราการใช้น้ำต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วพบว่าอัตราการใช้น้ำนั้นต่ำกว่าพืชชนิดอื่นทั่วๆไป นอกจากนี้แล้วการปลูกไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทยนั้นเป็นการปลูกแบบกระจัดกระจายดังนั้นย่อมไม่ทำให้เกิดทะเลทรายขึ้นอย่างแน่นอน

Related posts: