ไม้ยางพาราแปรรูป

ไม้ยางพาราแปรรูป

ไม้ยางพารา เป็นผลพลอยได้จากต้นยางที่หมดอายุการเก็บเกี่ยวน้ำยาง ซึ่งจะเป็นต้นยางที่มีอายุเกิน 25 ปีขึ้นไป ก็จะทำการโค่นและปลูกต้นยางใหม่ขึ้นมาทดแทน ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณลักษณะหลายอย่างรวมทั้งคุณภาพ ใกล้เคียงกันกับไม้สัก เมื่อนำมาแปรรูปแล้ว จะมีน้ำหนักเบา ลวดลายสวยงาม ตกแต่งได้ง่าย และย้อมสีได้ มีราคาถูก จึงทำให้ไม้ยางพาราเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด เสี้ยนสนเล็กน้อยถึงมาก ไม้ยางพาราแปรรูป ส่วนใหญ่จะนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง ของเล่นเด็ก กรอบรูป ของชำร่วย ของใช้ในครัวเรือน

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.