ไม้มะเกลือ

ไม้มะเกลือนั้นพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป  ลักษณะทั่วไปของไม้มะเกลือก็เช่น เป็นต้นไม้ที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10-30 เมตร  เปลือกต้นมีสีดำแตกเป็นสะเก้ดเล็กๆ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีดำ สามารถขยายพันธ์ได้โดยการเพาะเมล็ด โดยไม้มะเกลือนั้นก็จัดเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งซึ่งสรรพคุณก็ได้แก่ เมล็ดที่สามารถขับพยาธิได้ เปลือกต้นก็สามารถแก้กระษัยและขับพยาธิ ขับพิษได้ดี แก่นต้นมะเกลือนั้นก็สามารถขับพยาธได้อีกทั้งยังแก้ตานซางได้อีกด้วย นอกจากนี้รากนั้นก็สามารถใช้เป็นยาแก้อาเจียน แก้อาการเป็นลม หน้ามืด แก้โรคริดสีดวงทวารได้ โดยไม้มะเกลือนั้นก็สามารถใช้ทำประโยชน์ได้เช่น การนำมาทำเป็นเครื่องสีในเครื่องดนตรีไทยได้แก่ ซอด้วง ซออู้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วต้นมะเกลือก็ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การย้อมผ้าด้วยมะเกลือ ซึ่งการย้อมด้วยมะเกลือนั้นใช้เวลานานมากซึ่งต่างจากการใช้สีสังเคราะห์ทำให้นิยมใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมมากกว่า โดยการขายไม้มะเกลือนั้นก็มีทั้งการขายในรูปแบบการขายทั้งต้น หรือขายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำเร็จเช่นเครื่องดนตรี เป็นต้น

Related posts: