ไม้มะค่าโมงหรือไม้มะค่า

ไม้มะค่า

ไม้มะค่าโมง สามารถเจริญได้ในป่าดิบแล้ง ไม้ชนิดนี้พบมากในประเทศไทย ลาวและเขมร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้นำเข้าไม้มะค่าจากประเทศลาวเสียส่วนใหญ่ กระพี้ไม้มะค่าจะมีสีเหลืองอ่อน ส่วนแก่นไม้จะมีสีน้ำตาลปนเหลือง หากแต่เมื่อทำการแปรรูปไม้มะค่าสีของไม้มะค่าจะเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงแดด และจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อโดนน้ำ ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาไม้มะค่าที่ถูกต้องคือ การเก็บไม้มะค่าไว้ในที่ร่ม ไม่ถูกแสง และระวังไม่ให้ไม้มะค่าเปียกน้ำ ไม้มะค่าเป็นไม้ที่มีลายไม้สวยงาม เนื้อไม้จะมีความแข็งแรง การใช้ประโยชน์จากไม้มะค่า จึงมักนิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง เมื่อเปรียบเทียบไม้มะค่ากับไม้แดง ไม้มะค่าจะมีคุณสมบัติดีกว่าในเรื่องของ การบิด การหด การขยายตัวเมื่อมีความชื้นนี้ จะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าไม้แดง สีของไม้มะค่าเมื่อเทียบกับไม้แดงแล้วจะมีสีอ่อนกว่า แต่หากเมื่อใช้ไปนานนานแล้วไม้มะค่าจะมีสีเข้มขึ้น จากสีเหลือง เป็นสีส้มแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นสีแดง จนกระทั่งหากไม่สังเกตุให้ดีก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นไม้ชนิดใด ข้อดีอีกอย่างของไม้มะค่าเมื่อเปรียบเทียบกับไม้แดงคือ ไม้มะค่าจะมีคุณสมบัติในการติดกาวดีกว่าไม้แดง

ไม้แดง

ไม้แดงสามารถเจิญได้ในป่าดิบแล้งเช่นเดียวกับไม้มะค่า เราสามารถพบไม้แดงได้มากตามประเทศไทย ลาว พม่า เขมร ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันเรานำเข้าไม้แดงจากประเทศลาวเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม้แดงจะมีแก่นไม้เป็นสีน้ำตาลแดง มีกระพี้ไม้สีขาวออกเหลืองอ่อน ลักษณะโดยรวมของไม้แดงจะใกล้เคียงกับไม้ประดู่มาก การมองด้วยตานั้นจะแยกไม้สองชนิดนี้ได้ยาก เราจึงสามารถใช้ไม้แดงทนแทนไม้ประดู่ได้ดี การนำไม้แดงมาใช้ประโยชน์นั้นส่วนใหญ่มักนิยมนำไม้แดงมาทำเป็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง คานตง ข้อดีของการนำไม้แดงมาใช้ประโยชน์คือ ไม้แดงเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์เดียวกัน แต่ไม้แดงก็มีข้อด้อยเหมือนกันคือ เนื้อไม้ของไม้แดงจะเปลี่ยนสีเร็ว จากตอนแรกที่มีสีแดงสด แต่ภายหลังจะเปลี่ยนเป็นมีสีคล้ำขึ้นเรื่อยๆจนออกเป็นสีดำ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นั้นจะเป็นกับไม้ทุกประเภทขึ้นอยู่กับแสงจากดวงอาทิตย์และความชื้นด้วย แต่ไม้แดงจะมีการเปลี่ยนสีที่เร็วกว่าไม้ประเภทอื่น และเมื่อเปรียบเทียบไม้แดงกับไม้มะค่าและไม้สัก ไม้แดงนั้นจะมีความอ่อนไหวมากกว่า หากเมื่อเปรียบเทียบกับไม้มะค่าเรื่องคุณสมบัติการติดกาวแล้วปรากฏว่าไม้แดงนั้นจะมีคุณสมบัติการติดกาวที่ติดได้ยากกว่าไม้มะค่า เพราะไม้แดงมียางเยอะ ทำให้ติดกาวได้ยากขึ้น

ไม้สัก

ไม้สักสามารถเจริญได้ในป่าผลัดใบที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งพบตามที่ลาดเขาจนถึงสันเขาที่ความสูงไม่เกิน 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล เราสามารถพบไม้สักได้มากตามประเทศไทย พม่า ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้นำเข้าไม้สักจากประเทศพม่าเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื้อไม้ของไม้สักนั้น กระพี่จะมีสี่ขาวจนถึงสีขาวปนเหลือง แก่นไม้สักจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองอย่างสม่ำเสมอ และมีสีน้ำตาลปนเหลืองแทรกลายดำ เนื้อไม้สักนั้นมีความละเอียดและความหยาบสม่ำเสมอ ซึ่งลักษณะเนื้อไม้ของไม้สักนั้นมักแปรผันกับสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ลักษณะเนื้อไม้สักมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ต้นสักที่ขึ้นในที่ราบที่ดอนไม่มีน้ำขัง ลักษณะของเนื้อไม้จะมีสีน้ำตาลปนเหลืองสม่ำเสมอเป็นมันเงา จึงเรียกสักชนิดนี้ว่า “สักทอง” ส่วนต้นสักที่ขึ้นในที่มีน้ำขังมาก เนื้อไม้สักจะมีลักษณะสีน้ำตาลคล้ำจนถึงดำ จึงเรียกสักชนิดนี้ว่า “สักขี้ควาย” คุณสมบัติโดยทั่วไปของไม้สักนั้นจะสามารถแกะสลักได้ง่ายกว่าไม้ชนิดอื่น เมื่อเทียบความอ่อนของเนื้อไม้ ไม้สักจะมีเนื้ออ่อนกว่าไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ การนำไม้สักมาใช้ประโยชน์นั้น มักนิยมนำไม้สักมาทำเป็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

ไม้สนสองใบและไม้สนสามใบ

ในความเป็นจริง เมื่อทำการแปรรูปทั้งไม้สนสองใบและไม้สนสามใบนั้น เราจะเรียกไม้ที่ผ่านการแปรรูปนั้นว่าไม้สนทั้งหมด ไม่แบ่งแยกว่าเป็นไม้สนสองใบและไม้สนสามใบ ต้นสนสามใบสามารถเจริญได้ในป่าดิบเขา ที่มีความสูง 900-2000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนต้นสนสองใบสามารถขึ้นได้ตั้งที่ที่ราบสูงที่มีความสูง 300-1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเราสามารถพบสนสองใบขึ้นปะปนกับสนสามใบได้ เราสามารถพบไม้สนได้ตามประเทศไทย ลาว พม่า เขมร โดยในปัจจุบันประเทศไทยนั้นจะนำเข้าไม้สนจากประเทศลาวเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยสนทั้งสองชนิดสามารถเจาะได้น้ำมันสนเหมือนกัน แก่นไม้สนจะมีสีน้ำตาลอ่อนปนแดง มีกระพี้ค่อนข้างหนา โดยกระพี้มีสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อนหรือมีสีขาวปนเหลือง ลักษณะของเนื้อไม้สนจะมีเนื้อละเอียด โดยเนื้อไม้มักมีกลิ่นน้ำมันสนปนอยู่ ในกระบวนการแปรรูปน้ำมันสนนั้นเมื่อแปรรูปเสร็จต้องรีบอาบน้ำยาเพื่อป้องกัน รา ด้วง ปลวก และแมลง การนำไม้สนมาใช้ประโยชน์นั้น มักนิยมนำไม้สนมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง  เป็นต้น

Related posts: