ไม้ปูฟื้นสักทองสำเร็จรูป

เดี๋ยวนี้ความนิยมไม้ปูพื้นสำเร็จรูปก็มีมากขึ้น เพราะความสะดวกในการติดตั้งและราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปนัก อีกทั้งขั้นตอนในการติดตั้งนั้นก็ยังรวดเร็วไม่ทำให้เกิดมลภาวะแก่ตัวบ้าน อีกทั้งยังติดตั้งได้รวดเร็ว ซึ่งไม้ปูพื้นสำเร็จรูปนั้นก็มีหลายประเภทตามแต่ชนิดของไม้ แต่หากพูดถึงเนื้อไม้ที่สวยงาม ความดูมีคุณค่าก็ต้องไม้สักทอง แน่นอนว่าราคาขายไม้ปูพื้นสักทองสำเร็จรูปนั้นต้องมีราคาสูง ประมาณตารางเมตรละพันกว่าบาท ดังนั้นบางครั้งจึงมีผู้ซื้อนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งอื่นในการปูพื้น เช่น ไม้เต็ง ไม้มะค่า เป็นต้น ซึ่งราคาก็จะถูกลงมากว่าไม้สักทองมาก

Related posts: