ไม้ปูพื้นห้องนอน

หากต้องการปูพื้นไม้ในห้องนอนนั้นเราก็สามารถเลือกไม้เนื้อแข็งได้หลายชนิดสำหรับปูได้ดังนี้  พื้นไม้สัก ซึ่งไม้สักจะเป็นไม้เนื้ออ่อนค่อนข้างแข็งและสีของเนื้อไม้จะสบายตา ดังนั้นจึงมักนิยมใช้ปูพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานมากนักอย่างเช่นภายในห้องนอนก็เหมาะที่จะปูด้วยไม้สัก นอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถปูยังห้องพระได้อีกด้วย พื้นไม้มะค่า ไม้มะค่านั้นจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่ได้รับความนิยมให้ปูพื้นบ้านได้ดี แต่ไม่ควรโดนแดดมากเพราะจะทำให้ไม้มีสีเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีออกดำ โดยไม้มะค่านี้เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเราจึงสามารถปูพื้นได้ทุกส่วนของบ้าน แต่ความนิยมส่วนใหญ่ก็มักปูตรงบริเวณห้องรับแขกและห้องนอน พื้นไม้ประดู่ ไม้ประดู่นั้นจะนิยมใช้ปูห้องรับแขกและห้องนอน ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของไม้ประดู่นั้น จะเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีหลายสีให้เลือกได้แก่สีแดงและสีส้ม ซึ่งไม้ประดู่ที่ดีนั้นจะเป็นสีแดง นอกจากพื้นไม้สามประเภทนี้แล้วก็ยังใช้ไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นปูได้ แต่หากพูดถึงความนิยมส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ไม้ปูพื้นห้องนอนทั้งสามชนิดที่กล่าวมาข้างต้น

Related posts: