ไม้ปาร์เก้สำเร็จ

ไม้ปาร์เก้สำเร็จรูป

ไม้ปาร์เก้คือไม้ชิ้นเล็กๆที่นำมาต่อกันเพื่อปูพื้นห้อง มีหลายแบบ เช่น ปาร์เก้โมเสก ปาร์เก้เข้าลิ้นที่มีราคาแพงกว่าปาร์เก้ธรรมดา ปาร์เก้สำเร็จซึ่งจะมีราคาแพงที่สุด ปาร์เก้สำเร็จนี้คือ เป็นชิ้นไม้ที่ติดกันเป็นแผงเรียบร้อยแล้ว ทำการขัดหน้าเคลือบหน้าแล้ว ทำให้เมื่อต้องทำการปรับผิวหน้าคอนกรีตจึงไม่จำเป็นต้องปรับให้เนี้ยบมาก สามารถใช้ไม้อัดหรือแผ่นยางปูพื้น แล้วเอาปาร์เก้สำเร็จปูทับได้เลย ซึ่งปาร์เก้สำเร็จจะทำให้งานเร็วขึ้นกว่าเดิม เกิดความยุ่งยากน้อยลงกว่าเดิม อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางฝุ่นอีกด้วย แต่ปาร์เก้ไม้สำเร็จต้องอาศัยความชำนาญของช่างพอสมควร เพราะหากไม่ระมัดระวังย่อมทำให้พื้นปาร์เก้ไม่ราบเรียบเสมอกันได้ ซึ่งวิธีการปูไม้ปาร์เก้สำเร็จจะต่างจากการปูไม้ปาร์เก้อื่นที่มีหลายขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมพื้นผิว ปูปาร์เก้โดยใช้กาวประสานจนกาวแห้ง แล้วทำการขัดหน้าไม้ เคลือบหน้าปาร์เก้  ซึ่งมีหลายขั้นตอนกว่ามาก ดังนั้นไม้ปาร์เก้สำเร็จจึงเข้ามาช่วยลดความยุ่งยากได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างไม้ปาร์เก้ได้แก่ ปาร์เก้ไม้แดง ปาร์เก้ไม้มะค่า ปาร์เก้ไม้เต็ง เป็นต้น

Related posts: