ไม้บีชและไม้ยางพารา

ไม้บีช

ทั้งไม้บีชและไม้ยางพารานั้นต่างได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม้บีชนั้นเป็นไม้ผลัดใบที่ต้องนำเข้าจากประเทศแถบทวีปยุโรปและทางแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งตามปกติแล้วนั้นไม้บีชจะนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกเพื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน ซึ่งไม้บีชนั้นมีหลายชนิด แต่ชนิดที่ใช้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์มากที่สุดคือสปีชีส์ Fagus sylvatica ซึ่งในการนำไม้บีชมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นั้นต้องเป็นการปลูกโดยเฉพาะ ต่างจากไม้ยางพาราที่เนื้อไม้นั้นเป็นผลพลอยได้จากการกรีดน้ำยางเพื่อขาย โดยไม้ยางพาราจะสามารถโค่นได้นั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีซึ่งเป็นอายุที่สามารถเก็บน้ำยางได้ ซึ่งถ้าอายุไม้ยางพารามากกว่านี้นั้นอัตราการผลิตน้ำยางก็จะลดน้อยลง จึงต้องตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่อีกครั้ง ซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นการตัดเพื่อทำฟืน แต่ในสมัยนี้นั้นเป็นที่ทราบกันว่าไม้ยางพาราสามารถนำไปใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ดี จึงได้มีการซื้อขายไม้ยางอย่างเป็นธุรกิจเช่นในปัจจุบัน ซึ่งราคาไม้ยางพาราตกราคาต่อไร่ไร่ละ ประมาณ 50,000 บาท ซึ่งราคาก็อาจผันผวนขึ้นลงได้ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ

Related posts:

ชนิดของไม้ระแนงสังเคราะห์
หน้าต่างบ้านไม้นั้นก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มาก
ไม้ที่นิยมนำมาทำไม้พื้น
วิธีหนึ่งที่จะสามารถประหยัดเงินในการซื้อไม้ได้
การเลือกใช้หน้าต่างไม้ที่เป็นแบบบานเกล็ด
หน้าต่างไม้ที่ทำจากไม้อัด
เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่
เฮงทวีค้าไม้ตัวเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนเกี่ยวกับเรื่องไม้