ไม้ที่จะนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สามารถถอดประกอบได้

ไม้ที่จะนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สามารถถอดประกอบได้นั้น จะต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบและเป็นไม้ที่มีความแห้งสนิท เพื่อที่จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่เกิดการบิดงอในภายหลัง,เป็นไม้ที่ไม่มีตำหนิ เช่น เสี้ยนหรือรอยแตกต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อความสวยงามและความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ไม้,เป็นไม้ที่มีความแข็งพอสมควร คือเป็นไม้ที่มีความแข็งปานกลางและไม้เนื้อแข็ง เพราะเวลาใส่อุปกรณ์ลงไปในเฟอร์นิเจอร์ไม้จะได้ไม่เกิดการแตกหักขึ้นในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบถอดประกอบได้ จะต้องคำนึงถึงสถานที่ที่จะนำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปใช้งาน เพื่อที่จะได้เลือกชนิดของไม้และสีรวมทั้งลวดลายของไม้ให้เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำด้วย

ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบถอดประกอบได้ จะต้องมีการกำหนดขนาดของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่ให้คลาดเคลื่อนเกิน 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งควรจะใช้เครื่องจักรในการตัดชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด นอกจากนี้ชิ้นส่วนรอยต่อของเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละชิ้น จะต้องมีความแข็งแรง ไม่โยกคลอนด้วย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.