โต๊ะไม้มะค่า

โต๊ะไม้มะค่า

ไม้มะค่าได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็ง โดยแก่นไม้มะค่านั้นจะมีสีน้ำตาลอมแดง และสีของเนื้อไม้นั้นจะเข้มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป เนื่องจากคุณสมบัติของไม้มะค่าเองทำให้ไม้มะค่าก็ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น โต๊ะไม้มะค่า โดยชุดโต๊ะไม้มะค่านั้น มักจะทำมาเป็นชุดคู่กับเก้าอี้ซึ่งทำมาจากไม้มะค่าเช่นเดียวกัน หรืออาจเป็นโต๊ะไม้มะค่าเดี่ยวๆ ก็เป็นได้ โดยลักษณะของโต๊ะไม้มะค่านี้ มักจะมีการแกะสลักเนื้อไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามของไม้มะค่าและเป็นการเพิ่มมูลค่าของโต๊ะไม้มะค่าอีกด้วย โดยราคาของโต๊ะไม้มะค่านี้จะแปรตามขนาดของงาน ความประณีตของงาน โดยขนาดของงานนั้นก็จะดูที่ความหนาของเนื้อไม้มะค่าที่นำมาประกอบกันขึ้น โดยราคาของโต๊ะไม้มะค่านั้นอยู่ในช่วงกว้างตั้งแต่ราคาห้าพันกว่าบาทขึ้นจนถึงระดับห้าหกหมื่นได้ แน่นอนว่าราคาหน้าร้านกับราคาที่ซื้อจริงนั้นย่อมสามารถต่อรองกันได้ อย่างไรก็ตามนั้นโต๊ะไม้มะค่าก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่มีความคงทนและสวยงามอย่างหนึ่ง เหมาะสำหรับการนำมาตั้งไว้ในที่พักอาศัยเป็นอย่างยิ่ง

Related posts: