เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีวางขายกันอยู่ อาจจะแบ่งออกเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า และ เฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้เก่า ซึ่งเป็นไม้ที่เคยผ่านการนำไปใช้งานมาแล้ว หรือเป็นไม้ที่ซื้อเก็บไว้นานแล้วโดยยังไม่ได้นำมาใช้งานเลย ซึ่งจะมีข้อดีคือ เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าจะเป็นไม้ที่มีความแห้งตัวดี เวลานำเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าไปใช้จะทำให้เกิดการบิดตัวน้อย

ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้ใหม่ จะเป็นไม้ที่สด ซึ่งอาจจะมีข้อเสียคือไม้ยังไม่แห้งตัวเท่าที่ควร ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่มีโอกาสเกิดการบิดตัวได้ง่าย และความชื้นที่แฝงอยู่ในเนื้อไม้ที่ไม่แห้งดี จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่อาจจะเกิดปัญหาเชื้อราและมีมอดรวมถึงแมลงเข้ามารบกวนและทำความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้

ดังนั้นในการทำไม้ใหม่มาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ควรจะต้องมีการอบไม้ให้แห้งเสียก่อน เพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ก่อนจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ และจะทำให้การขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้สามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ไม้อันเกิดจากความชื้น เช่น เชื้อรา และแมลง ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้อีกนาน

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.