เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดมีความแข็งแรงทนทานกว่าที่คิด

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้อัด ความจริงแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้ชนิดอื่น เพียงแต่ว่าจะต้องคัดเลือกไม้อัดที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานก่อนจะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ และจะต้องมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดี รวมทั้งมีขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้วย

ไม้อัดที่จะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้น จะมีวัตถุดิบจากเยื่อไม้ที่ลอกออกมาจากลำต้น แล้วนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีก่อนจะนำไปอัดด้วยเครื่องอัดที่มีแรงดันสูง เพื่อให้ได้ไม้อัดที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งลวดลายบนผิวหน้าของไม้อัดจะมีความสวยงามมากกว่าไม้ธรรมดา ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้อัดมีความสวยงามตามไปด้วย

ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ไม้อัดเป็นวัสดุในการผลิต จะต้องเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด สามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายมาก รวมทั้งยังต้องมีการเคลือบน้ำยาเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดด้วย เพื่อปกป้องเนื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้จากน้ำและความชื้นต่างๆที่จะทำความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.