เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

โดยคุณสมบัติทางธรรมชาติของไม้สักเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทองจนถึงสีน้ำตาลแก่เนื้อไม้มีเสี้ยนตรง มีความแข็งปานกลาง สามารถแกะสลักหรือแปรรูปได้ง่าย เนื่องจากไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรงทนทานสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อปลวกมอดราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลวดลายที่สวยงามของไม้สักนั้นทำให้เหมาะแก่การนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นต้องขายแต่ตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ยังสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนั้นถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการขายสูง ตัวอย่างแบรนด์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในประเทศไทยได้แก่ PLATO ซึ่งกลยุทธ์การขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนนี้จะอยู่ที่ดีไซน์ที่ทันสมัยและคลาสสิกมากขึ้นและประยุกต์ไม้สักเข้ากับวัสดุอื่นๆ ให้มากขึ้นเช่น พวกโลหะหรือสแตนเลสต่างๆ ซึ่งนอกจากขายในประเทศไทยแล้ว แบรนด์ PLATO นั้นก็ยังเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศได้ดี เช่น ตลาดของทางสหรัฐอเมริกา  โดยปัญหาเกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนี้ก็คือ การที่ประเทศไทยขาดไม้ต้องไปสัมปทานไม้สักจากประเทศพม่าซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดี เพราะไม้สักจากประเทศพม่านั้นก็มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าไม้สักไทย

Related posts: