เก้าอี้ไม้มะค่า

ความสวยงามลวดลายและความคงทนเป็นลักษณะเฉพาะของไม้มะค่า จึงสามารถนำมาผลิตเป็นของใช้ต่างๆ ได้อย่างมากมายและเป็นที่ต้องการของนักสะสม โดยเฉพาะเก้าอี้ เก้าอี้ไม้มะค่ามีลายไม้และสีสันที่สวยงาม เนื้อไม้จะออกสีน้ำตาลแดง, สีน้ำตาลเหลือง หรือสีน้ำตาลแก่ มีความคงรูปไม่ยืดหดหรือแตกร้าวง่าย ทำให้เก้าอี้มีลายไม้และสีสันที่สวยงาม เนื้อไม้แข็ง มีความคงทนสูง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี และตัวเก้าอี้มีน้ำหนักพอสมควร ด้วยความสวยงามของเก้าอี้ไม้มะค่า จึงสามารถนำมาจัดสรรได้อย่างลงตัวกับทุกสถานที่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.