หน้าต่างไม้สำหรับบ้าน

หน้าต่างไม้สำหรับบ้านนั้น เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะ หน้าต่างไม้จะทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศให้กับตัวบ้าน การเลือกตำแหน่งของหน้าต่างไม้ สามารถพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ คือ ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ต้องการ ซึ่งพื้นที่แต่ละส่วนของบ้านมีความต้องการแสงที่แตกต่างกัน อย่างเช่นห้องครัว ควรจะออกแบบให้มีหน้าต่างไม้ที่สามารถเปิดกว้างได้มากกว่าห้องอื่นๆ เพื่อระบายความอับชื้นและกลิ่นควันจากการประกอบอาหาร เป็นต้น ส่วนห้องที่มีความเป็นส่วนตัว อย่างเช่นห้องนอน ก็อาจจะกำหนดตำแหน่งของหน้าต่างไม้ให้อยู่สูงกว่าระดับสายตาปกติ เพื่อให้แสงส่องเข้ามาได้เต็มที่โดยไม่ต้องเปิดม่าน นอกจากนี้มุมมองที่ต้องการสำหรับตัวบ้านก็สำคัญ หากต้องการให้บ้านมีมุมมองทัศนียภาพที่ชัดเจน ก็ต้องเลือกแบบหน้าต่างไม้ที่มีความกว้างพอที่จะเห็นทัศนียภาพนั้นได้ทั้งหมด ส่วนห้องที่ต้องการการระบายอากาศมากๆหรือต้องมีการเปิดปิดหน้าต่างบ่อยๆ ก็ควรเลือกแบบหน้าต่างไม้ที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายและเป็นหน้าต่างไม้ที่สามารถเปิดได้กว้างด้วย รวมทั้งเลือกตำแหน่งของหน้าต่างไม้ให้มีตำแหน่งตรงกันทั้งสองด้านของห้อง เพื่อให้หน้าต่างไม้สามารถรับลมและระบายอากาศได้สะดวก

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.