หน้าต่างไม้ที่ใช้กับบ้านโดยทั่วไป

หน้าต่างไม้ที่ใช้กับบ้านโดยทั่วไป จะมีขนาดที่เป็นมาตรฐานคือ 70×110 เซนติเมตร ซึ่งรูปแบบของหน้าต่างไม้ จะมีด้วยกันหลายแบบ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน หน้าต่างไม้ที่เป็นบานเปิด จะเป็นหน้าต่างไม้แบบพื้นฐานที่พบกันได้ทั่วไป และเป็นรูปแบบของหน้าต่างไม้ที่ได้รับความนิยม เพราะเราสามารถเปิดหน้าต่างไม้ชนิดนี้ออกไปได้กว้างมาก และไม่ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวางทัศนียภาพ นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบของหน้าต่างไม้ที่สามารถออกแบบให้เข้ากับบ้านในแต่ละสไตล์ได้ด้วย

หน้าต่างไม้แบบบานเลื่อน เป็นหน้าต่างไม้ที่ใช้สำหรับพื้นที่ที่จำกัด ไม่สามารถใช้เปิดบานหน้าต่างไม้ออกไปจนสุดได้ หน้าต่างไม้แบบบานเลื่อนสามารถใช้ได้กับพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นตู้ หรือ ชั้นวางของ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบหน้าต่างไม้ชนิดนี้ให้มีขนาดใหญ่เล็กตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย หน้าต่างไม้บานเกล็ด เป็นหน้าต่างไม้ที่นิยมใช้เพื่อระบายอากาศ ซึ่งไม่เหมาะกับห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ หน้าต่างไม้แบบนี้จะเป็นแบบหน้าต่างไม้ที่เปิดได้ง่าย สามารถใช้ได้กับพื้นที่ที่จำกัด หรือใช้บริเวณริมทางเดินเพื่อความปลอดภัยก็ได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.