หน้าต่างบ้านไม้

หน้าต่างบ้านไม้

การเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้ อาจจะพิจารณาถึงทิศทางที่ลมผ่าน เพื่อให้หน้าต่างรับอากาศเข้ามาในห้องอย่างเต็มที่ โดยปกติการเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้บนผนัง มักจะเลือกตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางผนังพอดี เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ให้ความรู้สึกสมดุลกับห้อง แต่ก็มีบ้างที่ตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้จะอยู่ในส่วนที่สูงเกินกว่าระดับสายตา เช่นหน้าต่างบ้านไม้ที่อยู่ในห้องน้ำ เหตุผลก็เพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ก็สามารถระบายอากาศได้เช่นกัน นอกจากเลือกตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้แล้ว ลักษณะของหน้าต่างบ้านไม้ที่เลือกก็สำคัญ ซึ่งแบบของหน้าต่างบ้านไม้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง,ความต้องการในการใช้งาน และเหตุผลทางด้านการออกแบบ เช่น ส่วนใหญ่จะนิยมรูปแบบหน้าต่างบ้านไม้แบบสี่เหลี่ยม แต่บางแห่งอาจจะทำหน้าต่างบ้านไม้เป็นรูปวงรี หรือวงกลม ตามรูปแบบการออกแบบบ้านที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ หรือบางห้องในบ้านที่ต้องการอากาศถ่ายเทที่ดีแต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัว ก็อาจจะเลือกรูปแบบหน้าต่างบ้านไม้แบบบานเกล็ด โดยติดตั้งให้ตำแหน่งของหน้าต่างบ้านไม้อยู่สูงเหนือกว่าระดับสายตาก็ได้

Related posts: