ส่วนประกอบหลักของหน้าต่างไม้โดยทั่วไป

หน้าต่างไม้โดยทั่วไป มีส่วนประกอบหลักๆสามส่วนคือ วงกบหน้าต่างไม้ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการยึดบานหน้าต่างไม้ให้ติดกับผนัง,บานกรอบหน้าต่างไม้ และลูกฟักซึ่งจะอยู่ภายในบานกรอบหน้าต่างไม้
วงกบของหน้าต่างไม้จะมีอยู่ทั้งสี่ด้านของช่องหน้าต่างไม้ ซึ่งไม้ที่มักจะนำมาทำวงกบของหน้าต่างไม้คือ ไม้สัก,ไม้ประดู่ เป็นต้น ซึ่งไม้ที่นำมาทำวงกบหน้าต่างไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งมาก เพราะจะทำให้เกิดรอยร้าวหรือแตกหัก รวมทั้งทำให้เกิดการบิดเบี้ยวบริเวณมุมของวงกบหน้าต่างไม้ได้ง่ายมาก เนื่องมาจากคุณสมบัติของไม้ที่มีการยืดหดตัวสูง

บานกรอบหน้าต่างไม้ โดยทั่วไปจะมีขนาดที่ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างไม้ วัสดุที่นำมาทำบานกรอบหน้าต่างไม้ก็อย่างเช่น ไม้สัก เพราะเป็นไม้ที่สามารถทำการตกแต่งได้ง่ายและมีความเรียบของเนื้อไม้อยู่ในระดับที่ดี ในการเลือกติดตั้งหน้าต่างไม้ ควรคำนึงถึงปริมาณของแสงสว่างที่ต้องการรวมถึงทำเลของห้อง ว่ามีการสัมผัสกับอากาศภายนอกมากขนาดไหน เป็นแนวที่ฝนสาดหรือไม่ ซึ่งถ้าหากเป็นบริเวณที่ต้องโดนฝนมาก ก็หลีกเลี่ยงไม่ใช้หน้าต่างไม้แบบบานเกล็ด หรือถ้าหากเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณจำกัดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ ก็เลือกติดตั้งหน้าต่างไม้แบบบานเลื่อน เป็นต้น

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.