สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวบ้านดูดี

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวบ้านดูดีขึ้นนั่นก็คือรั้วไม้สวยๆที่ล้อมรอบบ้านอยู่ ซึ่งรั้วไม้สวยๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมจุดเด่นให้บ้านดูน่ามองมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำพรางข้อด้อยของตัวบ้านให้ถูกสังเกตเห็นน้อยลง ซึ่งแบบรั้วไม้สวยๆมีได้หลายชนิด ทั้งรั้วไม้สวยๆที่ทำจากไม้ระแนง,รั้วไม้สวยๆที่ก่อด้วยอิฐหรือหินธรรมชาติ ,รั้วไม้สวยๆที่เป็นม่านต้นไม้ปกคลุมให้ความสวยสบายตาและช่วยลดความแข็งกระด้างของพื้นคอนกรีตลง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแบบรั้วไม้สวยๆไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำแบบรั้วชนิดตายตัว และรั้วไม้สวยๆสามารถทำจากวัสดุชนิดใดก็ได้ เพียงแต่ว่าต้องเลือกวัสดุให้เข้ากันได้กับแบบของบ้าน ในการทำรั้วไม้สวยๆให้กับบ้าน อาจจะลองหาไอเดียจากแบบรั้วไม้สวยๆที่เคยเห็นมา ทั้งจากในหนังสือหรือแบบรั้วไม้สวยๆที่เคยเห็นมาด้วยตนเองก็ได้ จากนั้นจึงนำแบบรั้วไม้สวยๆเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบบ้านของตนเอง ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกแบบรั้วและวัสดุในการทำรั้วที่กลมกลืนกับแบบบ้าน เพราะรั้วไม้สวยๆบางแบบอาจจะเหมาะกับรูปแบบบ้านชนิดหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะกับรูปแบบบ้านชนิดอื่นก็ได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.