สิ่งควรรู้ก่อนจะทำการแปรรูปไม้สัก

ก่อนจะทำการแปรรูปไม้สักนั้น จะต้องมีการขออนุญาตทำการแปรรูปไม้สักอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ เพราะไม้สักจัดเป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ ซึ่งหมายความว่าเป็นไม้ที่หายากและมีคุณค่า จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองพิเศษ ไม้สักแปรรูปที่จำหน่ายในท้องตลาด จะถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ใช้ไม้สักแปรรูปในการสร้างบ้าน ซึ่งมักนิยมใช้ไม้สักทอง เพราะเป็นไม้ที่มีความสวยงามทั้งสีและเนื้อไม้ นอกจากนี้ยังมีการนำไม้สักแปรรูปไปทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะเครื่องแป้ง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

การทำไม้สักแปรรูปนั้น อาจจะใช้วิธีแปรรูปโดยใช้แรงงานคน หรืออาจใช้เครื่องจักรในการทำไม้สักแปรรูปก็ได้ ไม้สักแปรรูปที่ได้ จะเรียกชื่อตามการใช้งานไม้สักแปรรูป เช่น ระแนงไม้สัก พื้นไม้สัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกชื่อไม้สักแปรรูปตามขนาดของไม้ได้ เช่น ไม้หน้ากว้าง ไม้หน้าแคบ ไม้กระดาน เป็นต้น

Related posts:

วงกบไม้มะค่า
บานหน้าต่างไม้สยาแดง
ราวระเบียงไม้
ระแนงไม้พัฒนาจนเกิดเป็นระแนงไม้สังเคราะห์
เฟอร์นิเจอร์ไม้สิ่งที่ทำให้บ้านสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร
การใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางเป็นเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ภายในบ้าน
การทำไม้ระแนงเพื่อใช้ตกแต่งส่วนต่างๆของบ้าน
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.