ลวดลายปาร์เก้

ลวดลายปาร์เก้

วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เก้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการเดียวกัน ถึงแม้จะมีเทคนิคที่ทำให้ผลงานออกมาสวยงามแตกต่างกันนั้นก็จะมีความต่างกันไม่มาก และถึงแม้ตัวไม้ปาร์เก้เองจะมีความสวยงามของลายไม้อยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การปูพื้นไม้ปาร์เก้ออกมาดีก็คือลายปูปาร์เก้ ลายปูปาร์เก้คือรูปแบบของการนำไม้ปาร์เก้มาปูต่อกัน ลวดลายปาร์เก้ที่นิยมปูกันเป็นมาตรฐานมีดังนี้

– ลายก้างปลา 2 ชิ้น
– ลายก้างปลา 3 ชิ้น
– ลายก่ออิฐเดี่ยว
– ลายก่ออิฐคู่
– ลายหมากฮอส
– ลายก้างปลา 1 ชิ้น

ลวดลายปาร์เก้ที่ปูนั้นก็จะมีลักษณะตรงตามชื่อที่กล่าวไว้ ตัวอย่างเช่น ลายก่ออิฐเดี่ยวก็จะเป็นการนำไม้ปาร์เก้มาปูต่อกันในแนวยาวชั้นถัดมาก็จะปูเช่นเดียวกัน แต่นำตรงกลางของชิ้นไม้ปาร์เก้มาวางให้ตรงกับรอยต่อของชั้นที่แล้ว ซึ่งหากปูสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้นลวดลายไม้ปาร์เก้ที่ปูก็จะดูคล้ายผนังอิฐเปลือย ซึ่งลายก่ออิฐคู่นั้นก็จะมีความต่างจากเดิมคือการซ้อนไม้สองชั้น

Related posts: