ราวระเบียงไม้

ราวระเบียงไม้

ในอดีตราวระเบียงไม้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายตามบ้านพักอาศัยแบบท้องถิ่น ซึ่งราวระเบียงไม้ส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบบโปร่ง โดยราวระเบียงไม้แบบนี้จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นต่อผู้ยึดเกาะ และผู้อยู่อาศัย ที่สำคัญระเบียงไม้แบบโปร่งยังช่วยในการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้อย่างสะดวกดีกด้วย ราวระเบียงไม้ที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย ราวลูกกรงที่ถูกเว้นเป็นช่องว่างคล้ายกับจังหวะของธรรมชาติทำให้งานออกมาดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมอบความสงบแก่ผู้มองเห็น แต่เนื่องจากการใช้ไม้เป็นระเบียงนั้นก็ต้องคำนึงถึงความคงทนในการสร้างด้วย ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม้ ผ่านการอาบน้ำยาเคมีเพื่อความคงทน อีกทั้งราวระเบียงไม้ยังต้องอาศัยการออกแบบเพื่อให้จับได้อย่างมั่นคง ความสูงของราวระเบียงต้องพอเหมาะไม่สูงหรือต่ำเตี้ยจนเกินไป เพื่อให้ราวระเบียงไม้ออกมามั่นคงและสร้างความสุขแก่ผู้อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่แล้วราวระเบียงไม้มักถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณบ้านที่ติดกับบริเวณสวน หรือพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นธรรมชาติ เพื่อต้องการความรู้สึกเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันของตัวบ้านเอง

Related posts: