ราคาไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปนั้นได้จากไม้ซุงเป็นการตัดตามยาวจากปลายอีกด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง โดยไม้แปรรูปที่เก็บในโรงงานกับไม้แปรรูปที่นำไปใช้จริงนั้นจะมีขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากการหดตัวของเนื้อไม้ โดยการคิดราคาไม้แปรรูปนั้นจะคิดจากเนื้อไม้เป็นตารางฟุต โดยไม้แปรรูปนั้นจะแบ่งเกรดออกเป็น เกรดเอ เกรดบี เกรดซี และเกรดดี โดยเกรดดี และซีนั้นจะมีราคาแพงกว่าแปรรูปเกรดอื่น นอกจากนี้นั้นราคาของไม้แปรรูปก็ยังขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่นำมาทำเป็นไม้แปรรูป ว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน เป็นไม้ที่มีความต้องการสูงในตลาดหรือไม่ เป็นต้น ราคาไม้แปรรูปในท้องตลาดนั้นก็มักจะขึ้นอยู่กับค่าขนส่งและการบริการด้วย ในการซื้อไม้แปรรูปนั้นก่อนที่จะซื้อก็สามารถเช็คราคาได้ว่าราคาไม้แปรรูปนี้มีราคาเท่าใด ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายไปด้วย

Related posts: