ราคาแผ่นไม้อัด

แผ่นไม้อัดซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้เข้ามาแทนที่ไม้จากธรรมชาติ เพราะจากกระบวนการผลิตที่ทำให้คุณสมบัติและราคาของแผ่นไม้อัดนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วราคาแผ่นไม้อัดไม่ว่าจะเป็นไม้อัดประเภทใดก็ตาม ราคาของแผ่นไม้อัดจะขึ้นอยู่กับความหนา โดยความหนามาตรฐานโดยทั่วไปของแผ่นไม้อัดมีตั้งแต่ 3, 4, 6, 10, 15 และ 20 มิลลิเมตร แน่นอนว่าความหนาของแผ่นไม้อัดนั้นจะส่งผลต่อความแข็งแรงทนทานของแผ่นไม้อัดเองด้วย ยิ่งแผ่นไม้อัดมีความหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทนทานมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งความหนาของแผ่นไม้อัดที่มากขึ้นย่อมทำให้ราคาของแผ่นไม้อัดสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากดูตามชนิดของแผ่นไม้อัดที่ความหนาเดียวกันแต่คนละชนิดกันนั้นถึงแม้ว่าราคาจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่มาก โดยถ้าหากแผ่นไม้อัดมีความหนา 3-4 มิลลิเมตรก็จะมีราคาอยู่ที่ร้อยถึงสองร้อยบาท และราคาก็จะไล่สูงขึ้นจนแผ่นไม้อัดที่มีความหนา 20 มิลลิเมตรนั้นจะมีราคาประมาณหนึ่งพันกว่าบาทขึ้นไป

Related posts: