รั้วรอบบ้านไม้

การทำรั้วนั้น รั้วประเภทหนึ่งที่นิยมทำกันนั้นได้แก่รั้วไม้ เพราะรั้วไม้นั้นให้ความสวยงามมากกว่ารั้วชนิดอื่น เช่น รั้วคอนกรีต เป็นต้น รั้วรอบบ้านไม้นั้นเนื่องจากทำด้วยไม้ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้อารมณ์และความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและมีความสวยงาม ยิ่งเป็นบ้านที่บริเวณบ้านนั้นมีการปลูกต้นไม้ จัดสวนภายในด้วยแล้ว รั้วไม้นั้นจะให้ความรู้สึกที่เข้ากับตัวบ้านเป็นอย่างดี การทำรั้วรอบบ้านนั้นไม้ที่นำมาทำรั้วนั้นควรเป็นไม้เนื้อแข็งเนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพอากาศลมฝนได้ดีกว่าไม้เนื้ออ่อน อีกทั้งไม้เนื้อแข็งนั้นก็ยังให้ความปลอดภัยแก่ตัวบ้านมากกว่าไม้เนื้ออ่อนอีกด้วย ถึงแม้ว่าไม้เนื้อแข็งนั้นจะมีราคาที่แพงกว่าไม้เนื้ออ่อน แต่ความคุ้มค่าในการใช้งานและความคงทนของไม้เนื้อแข็งนั้นก็ถือว่ามีมากกว่าไม้เนื้ออ่อน ในเรื่องของการทำรั้วก็มีข้อควรระวังว่า การทำรั้วนั้นรั้วต้องไม่สูงเกิน 3 เมตรจากระดับพื้นถนน มิฉะนั้นจะเป็นการผิดกฏหมายได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.