ยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาทำเป็นไม้ระแนงได้ดี

นอกจากการใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัสดุในการทำไม้ระแนงแล้ว ยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาทำเป็นไม้ระแนงได้ดีเช่นกัน คือ ไม้ระแนงคอนวูด ซึ่งไม้ระแนงคอนวูดเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ มีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์และเส้นใยจากธรรมชาติ ทั้งนี้ แม้ว่าไม้ระแนงคอนวูดจะไม่ใช่ไม้จริงจากธรรมชาติ แต่ไม้ระแนงคอนวูดก็มีลักษณะและผิวสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับไม้จริงมาก ทั้งยังมีราคาถูกกว่าไม้จริงประมาณ 10 – 15%

ในการนำไม้ระแนงคอนวูดมาใช้งาน สามารถเลื่อย ไส หรือตัดไม้ระแนงคอนวูดได้เหมือนกับไม้จริง ส่วนสีของไม้ระแนงคอนวูดที่มาจากบริษัทจะเป็นสีครีม ซึ่งจะต้องมีการทาสีทับลงไปบนไม้ระแนงคอนวูดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง โดยสีที่นำมาทาไม้ระแนงคอนวูดนี้ อาจจะใช้สีทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นสีสูตรน้ำทนต่อการขูดขีด ไม่ลอกล่อนออกง่ายๆ เหมาะที่จะใช้ทาไม้ระแนงคอนวูด หรืออาจจะใช้สีที่ใช้ทาหลังคามาทาไม้ระแนงคอนวูดก็ได้เพราะมีความทนทานและดูแลง่าย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.