พื้นไม้มะค่าพื้นไม้ชนิดหนึ่งที่นิยม

นอกจากพื้นไม้สักแล้ว ไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาทำเป็นพื้นก็คือไม้มะค่า ซึ่งพื้นไม้มะค่าจะใช้ไม้มะค่าแผ่นใหญ่ปู แต่ในปัจจุบันพื้นไม้มะค่าที่ทำมาจากไม้มะค่าแผ่นใหญ่หาได้ยากมากขึ้น เพราะไม้มะค่าขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาปูพื้นไม้มะค่าได้ทั้งแผ่นนั้น จะต้องมีอายูในการปลูกหลายสิบปี ดังนั้น การปูพื้นไม้มะค่า สามารถใช้แผ่นไม้มะค่าแปรรูปปูพื้นเรียงกันให้เต็มพื้นที่แทน ซึ่งพื้นไม้มะค่านี้ จะต้องมีการทาน้ำยาเคลือบพื้นเช่นเดียวกับพื้นไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งถ้าพูดถึงความสวยงามและความทนทานแล้ว พื้นไม้มะค่าก็ถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีพอๆกับพื้นไม้สัก เพราะพื้นไม้มะค่าก็มีสีสันและลวดลายในเนื้อไม้ที่สวยงามเช่นกัน นอกจากใช้ไม้มะค่าแผ่นปูเป็นพื้นไม้แล้ว การปูพื้นด้วยปาร์เก้ที่ทำจากไม้มะค่า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ได้ เพราะยังคงความสวยงามและสีสันของพื้นไม้มะค่าไว้เช่นเดิม แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง รวมทั้งยังหาซื้อได้ง่ายและติดตั้งได้รวดเร็วกว่าการปูพื้นด้วยไม้มะค่าทั้งแผ่น และเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปูพื้นไม้มะค่าค่อนข้างสูงพอสมควร จึงควรดูแลรักษาพื้นไม้มะค่าอย่างถูกวิธี และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน เพื่อให้พื้นไม้มะค่าคงความสวยงามและสามารถใช้งานไปได้อีกนาน

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.