พื้นปาร์เก้ไม้แดง

พื้นปาร์เก้ไม้แดง

พื้นปาร์เก้ถือว่าได้รับความนิยมในการนำมาปูพื้นบ้านเป็นอย่างมาก พื้นปาร์เก้คือการนำไม้ชิ้นเล็กๆที่ตัดจนได้ขนาดมาต่อกันเพื่อปูเป็นพื้น โดยพื้นปาร์เก้ไม้จริงนั้นก็สามารถใช้ไม้เนื้อแข็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ไม้เนื้ออ่อนที่สามารถทำพื้นปาร์เก้ได้ก็ได้แก่ ไม้สัก เนื่องจากมีความทนทานมาก ไม้แดงก็จัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความคงทนสามารถนำมาทำพื้นปาร์เก้ได้ จึงได้มีการทำพื้นปาร์เก้ไม้แดงซึ่งก็ได้รับความนิยมทั่วไป พื้นปาร์เก้ไม้แดงนั้นมีความคงทนเนื่องจากคุณสมบัติของไม้แดงเอง นอกจากนี้คุณสมบัติเรื่องการหดตัวขยายตัวของไม้แดงนั้นก็ไม่มากจนเกินไป ข้อเสียของพื้นปาร์เก้ไม้แดงนั้นเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานานไม้แดงจะมีสีน้ำตาลออกแดงเข้มขึ้นเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน ข้อควรระวังในการใช้งานพื้นปาร์เก้ไม้แดง ก็คือไม่ควรระวังให้มีน้ำขังหรือมีน้ำฝนสาดซัดเข้ามาจนพื้นปาร์เก้ไม้แดงนั้นเปียกชุ่มเป็นระยะเวลานานเกินไป เพราะอาจทำให้เนื้อไม้เกิดการขยายตัวจนทำให้พื้นปาร์เก้บิดตัวผิดรูปขึ้นมาได้ นอกจากนี้ในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ก็ควรหาผ้ามารองขาเฟอร์นิเจอร์ก่อนทำการเคลื่อนย้ายซึ่งจะเป็นการป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.